อิมามบากิร(อ) กับชายที่อคติ

0

อิมามบากิร (อ) ซึ่งเป็นอิมามท่านที่ 5 ของชีอะฮ์ อิมามียะฮ์ ก็มีคุณลักษณะเช่นเดียวกันกับบรรพบุรุษของท่าน ท่านคือแบบอย่างที่สมบูรณ์ในด้านความประพฤติและคุณลักษณะอื่นๆ ด้านศีลธรรม ในด้านความประพฤติของท่านที่มีต่อประชาชน ท่านจะมีความสุภาพอ่อนโยนเป็นอย่างยิ่งและท่านจะถ่อมตนถึงขนาดยอมให้อภัยผู้อื่นและไม่จดจำความผิดของเขา ท่านจะปฏิบัติเช่นนี้ให้มากเท่าที่ท่านจะทำได้ ท่าทีเช่นนี้ของท่าน เป็นที่ประหลาดใจของคนทั้งปวงที่ได้พบเห็น และแทรกซึมเข้าไปในใจของพวกเขา เรื่องเล่าต่อไปนี้จะชี้ให้เห็นถึงความงดงามของความดีที่ได้กล่าวถึงนี้

ครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่ง พยายามเยาะเย้ยท่านอิมามบากิร (อ) โดยการเปลี่ยนชื่อของท่านจาก คำว่า บากิร ซึ่งแปลว่า ผู้จำแนกวิชาการความรู้ เป็น คำว่า “บักร์” ซึ่งแปลว่า วัว และกล่าวถึงท่านอิมามบากิร (อ) ในเชิงดูหมิ่นเหยีดหยาม แต่ท่านอิมามบากิร (อ) ได้ตอบด้วยถ้อยคำที่เรียบง่าย โดยที่ไม่ได้แสดงออกถึงความเสียใจหรือโกรธแต่อย่างใด ท่านได้กล่าวว่า ” เราไม่ได้ชื่อ บักร์ แต่เราชื่อ บากิร”

ชายคนนั้นยังคงกล่าวต่อไปอีกว่า “ท่านเป็นบุตรชายของหญิงที่เป็นแม่ครัวใช่ไหม”

อิมามบากิร (อ) ตอบ ” ใช่ มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าอับอายเลย เพราะสิ่งนั้นคือหน้าที่การงานของนาง”

ชายคนนั้นกล่าวต่อว่า “มารดาของท่านคือหญิงคนที่ตัวดำๆ อวดดี และหยาบคาย นั่นใช่ไหม”

อิมามบากิร (อ) ตอบ ” ถ้าสิ่งที่ท่านกล่าวหามารดาของเราเป็นความจริง เราขอวิงวอนต่อองค์อัลลอฮ์(ซบ) ว่าให้พระองค์อภัยแก่บาปของนางด้วยเถิด แต่ถ้าสิ่งที่ท่านกล่าวหามารดาของเรานั้นไม่ได้เป็นความจริง เราขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์ (ซบ) เช่นกันว่า ให้พระองค์ให้อภัยต่อคำกล่าวหาและคำโกหกของท่าน เพราะมารดาของฉันไม่ได้เป็นเช่นที่ท่านกล่าวหา”

ความอดทนของอิมามบากิร (อ) ที่มีต่อชายคนนั้นมากเพียงพอต่อเขาที่จะทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงและหันมาให้ความสนใจต่ออิสลามได้ ต่อมาไม่นานชายคนนี้ได้มาเข้ารับอิสลามในที่สุด