ผู้สำเร็จราชการฯ รัฐปะหัง แนะ อย่ามีปฏิกิริยากับประเด็นชีอะฮ์จนเกินเหตุ !

8

ต่วนกู อับดุลลอฮ์ ซุลต่าน อะฮ์หมัด ชาฮ์ (Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah)กล่าวว่า: แม้ว่าคำสอนของนิกายชีอะฮ์ จะแตกต่างจากหลักการของซุนนี นิกายที่เป็นที่ยอมรับจากมุสลิมส่วนใหญ่ในประเทศมาเลเซีย แต่ปัญหานี้ควรได้รับการกล่าวถึง โดยไม่อาศัยการกระตุ้นความรู้สึกไม่ดีใดๆระหว่างกัน

ภาพจาก dirajapahang.my 4 สิงหาคม 2018

นอกจากนี้ ต่วนกู อับดุลลอฮ์ ซุลต่าน อะฮ์หมัด ชาฮ์ แนะนำเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยชี้ว่า: “ควรใช้แนวทางอย่างรอบคอบและสงบเสงี่ยม ในการเผชิญกับการแพร่กระจายของคำสอนจากนิกายชีอะฮ์

“ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของนิกายอะฮ์ลิซซุนนะฮ์ วัลญะมาอัต (ซุนนี) น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชาวชีอะฮ์ ขณะที่พวกเขาก็ควรทำความเข้าใจถึงเจตจำนงของชาวมุสลิมส่วนใหญ่ที่นี่”

“ข้าพเจ้าหวังว่าเราจะไม่รู้สึกไม่พอใจ หรือถูกกระตุ้นได้ง่าย หรือรวดเร็วในการตัดสินบุคคลอื่น เราควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อให้คนที่มีความแตกต่างสามารถอยู่ร่วมกับเราได้ ” ต่วนกู อับดุลลอฮ์ กล่าวกับผู้สื่อข่าว หลังจากเปิดประชุมระดับผู้นำอิสลามแห่งชาติปี พ.ศ.2561 เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

เขาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเทศนาในวันศุกร์ ภายใต้หัวข้อ “ภัยคุกคามจากชีอะฮ์” ซึ่งหนึ่งในประเด็นของบทเทศนา เกี่ยวกับการมีผู้นับถือศรัทธา(ตามนิกายชีอะฮ์) นับล้านคนในประเทศ

โดยการแสดงความคิดเห็นไปยังผู้ที่เย้ยหยันอิสลามในมาเลเซีย ต่วนกู อับดุลลอฮ์ กล่าวว่า ผู้นำศาสนา ควรมีวิทยปัญญาในการจัดการกับสถานการณ์อย่างสมานฉันท์

“เราควรให้พื้นที่และฟังมุมมองต่างๆ เพื่อให้เราสามารถกระจายสถานการณ์ความตึงเครียด และไม่ทำให้มันแย่ลงกว่าเดิม เราต้องเคารพซึ่งกันและกันในหมู่ชาวมุสลิม รวมทั้งประเด็นระหว่างชาวมุสลิมและผู้นับถือศาสนาอื่นๆ เพื่อสร้างความสามัคคี ” เขากล่าว

ต่วนกู อับดุลลอฮ์ กล่าวว่า ชนพื้นเมืองผู้ที่ได้รับอิสลาม ควรได้รับคำชี้แนะอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำพวกเขาไปสู่ความปรองดองร่วมกับชาวมุสลิมคนอื่น ๆ

ที่มา www.themalaysianinsight.com