ฮะรัมท่านอับบาส จัดค่ายอัลกุรอานภาคฤดูร้อน “สำหรับเยาวชน” (รายงานภาพ)

11

คณะผู้บริหารฮะรัมท่านอับบาส ได้จัดโครงการ ค่าย “สอนอัลกุรอานภาคฤดูร้อน” ให้กับบรรดาเยาวชน เพื่อส่งเสริมความผูกพันกับอัลกุรอานและปลูกฝังจิตวิญญาณรักการอ่านอัลกุรอานตั้งแต่เด็ก โดยในค่ายอบรมสอนหลักการอ่านและการท่องจำอัลกุรอาน ซึ่งในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศมากถึง 8,000 คน

ทั้งนี้ โครงการ จัดค่ายอบรมอัลกุรอานภาคฤดูร้อนในฮะรัมท่านอับบาส(อ) เริ่มจัดขึ้นในปี 2011 เป็นต้นมาและได้รับการตอบรับอย่างดี ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการมาแล้ว 18,000 คน

http://hawzahnews.com/detail/News/458069