พิพิธภัณฑ์อัลกุรอานในนครมะดีนะห์

19

พิพิธภัณฑ์อัลกุรอานในเมืองมะดีนะห์ ถูกสร้างขึ้นในเดือนกันยายนปี 2015 และจะเปิดให้บรรดาผู้แสวงบุญเข้าเยี่ยมชมโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้การอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอัลกุรอานฉบับต่างๆที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ในภาษาต่างๆโดย เฉพาะอัลกุรอานฉบับเขียนด้วยลายมือ