พิพิธภัณฑ์อัลกุรอานในนครมะดีนะห์

พิพิธภัณฑ์อัลกุรอานในเมืองมะดีนะห์ สร้างขึ้นในเดือนกันยายน ปี 2015

605

พิพิธภัณฑ์อัลกุรอานในเมืองมะดีนะห์ ถูกสร้างขึ้นในเดือนกันยายนปี 2015  และจะเปิดให้บรรดาผู้แสวงบุญเข้าเยี่ยมชมโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้การอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอัลกุรอานฉบับต่างๆที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ในภาษาต่างๆโดย  เฉพาะอัลกุรอานฉบับเขียนด้วยลายมือ