อิมามอาลี (อ) กับสิทธิของคนต่างศาสนิก

468

อิมามอาลี (อ) มิได้มองข้ามการทำหน้าที่เพื่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ ก็ตาม ท่านจะไม่มองข้ามโอกาสที่เขาสามารถนำมาเอาหลักการ “การแบ่งปั่น” และ “การอุทิศตัว” โดยถือว่า เป็น “สิทธิ” ของผู้อื่นที่ต้องได้รับและเป็น “หน้าที่” ของเขาที่ต้องกระทำ

เพราะการมองข้ามความดีงามเพียงเล็กน้อย ที่โอกาสจะทำแล้วไม่ได้ทำนั้น ท่านอิมามอาลี(อ)ถือว่า เป็นความบกพร่องอย่างใหญ่หลวง ทั้งเป็นการขาดทุนในโอกาสแห่งความดีคุณค่าของชีวิตเลยทีเดียว

อย่างเช่น ครั้งหนึ่ง ในสมัยที่ท่านอิมามอาลี(อ) ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ปกครอง ท่านได้ไปทำธุระนอกเมืองหลวง ขากลับท่านได้เดินทางมากับเพื่อนร่วมทางคนหนึ่ง ซึ่งเป็นชาวคริสต์ที่ยังไม่ได้รู้จักท่านแต่อย่างใดเลย แต่คนทั้งสองพูดคุยกันด้วยอัธยาศัยอย่างดี จนเป็นที่ถูกคดด้วยกันทั้งสองฝ่ายตลอดเส้นทาง

ครั้นเดินทางมาถึงทางแยกจะเข้าหมู่บ้าน ชาวคริสต์คนนั้นก็เดินไปตามเส้นทางที่จะไปยังหมู่บ้านของตน แทนที่อิมามอาลี(อ)จะแยกทางเดินเพื่อตรงไปยังเมืองกูฟะห์อันเป็นที่พำนัก แต่ท่านกลับเดินเคียงคู่กับเพื่อนชาวคริสต์ผู้นั้นต่อไป ทำให้ชาวคริสต์ คนนั้นถามด้วยความแปลกใจว่า “ทำไมท่านจึงมิได้เดินไปตาม เส้นทางที่จะกลับไปยังบ้านพักของท่าน”

ท่านอิมามอาลี(อ)ตอบว่า ฉันยอมผ่านเส้นทางที่จะไปยังบ้านพักของฉัน เพื่อที่ว่าฉันจะได้ทำหน้าที่เป็นเพื่อร่วมทางของท่านให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะว่าเพื่อร่วมทางย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลจากเพื่อเสมอกัน และฉันยินดีที่จะทำหน้าที่ นี้ให้แก่ท่าน และท่านศาสดาแห่งอิสลามกล่าวไว้ว่า เมื่อท่านร่วมทางกับผู้ใด เมื่อถึงทางแยกที่จะต้องไปกันคนละเส้นทางแล้ว ท่านควรร่วมทางไปส่งเขาสักระยะหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ฉัน ร่วมทางมาส่งท่าน และฉันก็จะกลับยังเส้นทางของฉัน

ชาวคริสต์ผู้นั้นถามว่า “ศาสดาของท่านได้สั่งไว้เช่นนี้จริงๆหรือ ? ท่านอิมามอาลี(อ) ตอบว่า “ใช่ ” ชายดังกล่าวจึงได้กล่าวว่า ศาสนาอิสลามได้ประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในโลก นี้ และมีคนเข้ารับอิสลามมากมายถึงเพียงนี้ ก็มาจากมารยาทอันงดงามเช่นนี้ของท่านศาสดานั้นเอง ด้วยเหตุนี้ จึงตัดสินในตั้งใจร่วมเดินทางไปยังเมืองกูฟะห์พร้อมกับท่านอาลี(อ.) และต่อมาเมื่อรู้ว่าผู้ร่วมทางกับเขานั้นคืออะมีรุ้ลมุอฺมินีน(อ.)ผู้นำของ เหล่าศรัทธาชน เขาจึงเข้ารับอิสลาม โดยปฏิญาณตนว่า ฉันจะเป็นผู้หนึ่งที่จะปฏิบัติตามศาสนาและแบบฉบับอันดีงามของท่านศาสดาตลอด ไป

ระดับความเป็นคนสูงส่งด้วยจิตเมตตาและ เสียสละของท่านอิมามอาลี(อ) แม้แต่ศัตรูที่ถาวรของทานอย่าง มุอาวียะห์ บิน อบูซุฟยานเองยังทึ่ง และเคยกล่าวถึงอิมามอาลี(อ)ด้วยความยกย่องจากใจจริงว่า

“ เขาเป็นคนที่ถ้าหากว่ามีบ้านสองหลัง หลังหนึ่งทำด้วยทองคำ อีกหลังหนึ่งทำด้ายฟาง แน่นอนเขาจะต้องบริจาคหลังที่ทำด้วยทองคำก่อนหลังที่ทำด้วยฟาง เป็นแน่แท้…..”

 

แปลและเรียบเรียง โดย อบู มุนตะศิร