สาเหตุของการฆ่าตัวตายในทัศนะอิสลาม

18

ญาบิรฺ(หนึ่งสาวกของท่านอิมามศอดิก(อ)ถามว่า :- อะไรคือมูลเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้คนบางส่วนต้องตัดสินใจฆ่าตัวตาย ?

อิมามศอดิก (อ) กล่าวตอบว่า :- ผู้คนที่คิดสั้นทำอัตวินิบาตกรรมนั้น เนื่องจากพวกเขาไม่มีความศรัทธาในศาสนานั่นเอง ผู้ที่ศรัทธาอย่างมั่นคงในศาสนาจะไม่มีวันคิดสั้นฆ่าตัวตายอย่างแน่นอน และฉันเชื่อมั่นว่าท่านไม่เคยประสบพบพานมุสลิมที่ศรัทธามั่นในอิสลามคิดสั้นฆ่าตัวตายแม้แต่คนเดียว

เป็นไปได้ที่มุสลิมจะถูกเข่นฆ่าสังหารในสมรภูมิสงคราม แต่ไม่มีวันที่พวกเขาจะคิดทำอัตวินิบาตกรรมอย่างแน่นอน

มูลเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้คนคิดฆ่าตัวตายก็คือพวกเขาสิ้นหวังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปนั่นเอง…

ความสิ้นหวังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปนั้นมีหลายสาเหตุด้วยกันคือ :-

๑. ความเกียจคร้าน บางครั้ง มนุษย์จะมีความรู้สึกเกียจคร้านจนไม่อยากจะแตะต้องและรับผิดชอบภารกิจใด ๆ ทั้งสิ้น และความเกียจคร้านที่ถึงขีดสุดจะทำให้เขารู้สึกท้อแท้สิ้นหวังในทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสิ้นเชิง และความสิ้นหวังนั้นเองที่ทำให้เขาตัดสินใจฆ่าตัวตายในที่สุด

๒. การพนัน ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้าม (หะรอม) ในศาสนาของเรา การพนันจะทำให้มนุษย์ต้องสิ้นเนื้อประดาตัวภายในเวลาอันรวดเร็ว และเมื่อผู้ติดการพนันได้ประจักษ์ว่าการทุ่มเทความพยายามตลอดชีวิตของเขาต้องมาสูญสิ้นสลายภายในชั่วพริบตาเดียวเช่นนั้น กำลังใจที่จะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปจึงไม่หลงเหลืออีกต่อไป ทำให้เขาตัดสินใจฆ่าตัวตายในที่สุด

๓. โรคประสาท โดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากกรรมพันธุ์และโรคพิษสุราเรื้อรังที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ( จากสถิติของประเทศฝรั่งเศสเมื่อหลายปีที่ผ่านมาได้บันทึกไว้ว่า ๔๐ % ของโรคร้ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศดังกล่าว เกิดจากการที่ผู้คนพากันดื่มสุราถึง ๕๐ % ถึงขนาดที่นายแพทย์ชาวเยอรมันผู้หนึ่งได้กล่าวเตือนรัฐบาลของตนว่า “ถ้าหากพวกท่านปิดประตูโรงงานผลิตเหล้าเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น ข้าพเจ้าขอรับประกันว่าประเทศชาติของเราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลบ้าถึงครึ่งหนึ่งเช่นกัน”)ซึ่งโรคประสาทประเภทนี้จะไม่มีวันบังเกิดขึ้นในหมู่มุสลิม ทั้งนี้เนื่องจากอิสลามิกชนไม่ดื่มสุรานั่นเอง… แต่สำหรับชนชาติที่นิยมดื่มสุราเป็นอาจิณ มีความเป็นไปได้สูงที่บุตรหลานของพวกเขาจะประสบกับโรคร้ายสองโรคคือ โรคประสาท และโรคอัมพาต

๔. ประสบความล้มเหลวในชีวิต ถ้าหากมุสลิมคนหนึ่งต้องประสบกับความล้มเหลว (ทั้งทางธุรกิจหรือหน้าที่การงาน) แล้ว เขาจะไม่มีวันคิดสั้นฆ่าตัวตายอย่างแน่นอน เนื่องจากหลักคำสอนที่ให้ผู้ศรัทธาทุกคนมอบหมาย (ตะวักกุล) ต่อพระผู้เป็นเจ้านั่นเอง แต่สำหรับผู้คนที่ไม่มีหลักศรัทธาเป็นสรณะ เป็นไปได้ที่เขาจะสิ้นหวังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป และตัดสินใจฆ่าตัวตายเมื่อประสบกับความล้มเหลวในชีวิต

ในระหว่างมูลเหตุทั้งสี่ประการ ถือว่าความเกียจคร้านเป็นมูลเหตุพื้นฐานที่สุด และสถิติของผู้ที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เกิดจากความเกียจคร้านเป็นประการสำคัญ ถ้ามีใครสามารถล่วงรู้ถึงสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในหัวใจของพวกเขาแล้ว ก็จะรู้ว่าแรงกระตุ้นสำคัญที่ผลักดันให้พวกเขาต้องคิดฆ่าตัวตายเกิดจากความเกียจคร้านนั่นเอง ในขณะที่หนึ่งในสารธรรมคำสอนของอิสลามก็คือให้มุสลิมทุกคนหลีกห่างและตั้งตนเป็นศัตรูกับความเกียจคร้าน

สัญชาติญาณของมนุษย์โดยทั่วไป พวกเขาปรารถนาความเพริดแพร้วและความสะดวกสบายโดยไม่ต้องมีพันธะผูกพันหรือแบกรับภารกิจใด ๆ โดยเฉพาะในยามรุ่งอรุณ ซึ่งการนอนหลับในช่วงนั้นเป็นยอดปรารถนาของทุกคน ในขณะที่อิสลามได้มอบหมายภารกิจสำคัญให้มุสลิมทุกคนต้องตื่นขึ้นมานมัสการต่อพระผู้เป็นเจ้าก่อนรุ่งอรุณ และถือเป็นภารกิจที่มีผลอย่างใหญ่หลวงที่จะช่วยป้องกันมุสลิมทุกคนมิให้มีความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังในการดำเนินชีวิต หลังจากนมาซในยามรุ่งอรุณได้เสร็จสิ้นลง ความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจำวันย่อมมีอยู่ในตัวของมุสลิม ในทำนองเดียวกับการนมาซสี่เวลาที่เหลือ ซึ่งล้วนเป็นกิจวัตรประจำวันที่ช่วยปกป้องมุสลิมทั้งหญิงและชายมิให้เป็นคนเกียจคร้านในหน้าที่การงานทั้งสิ้น