ส่องภาพ ฝีมือการทำ “กริช” อาวุธคู่กายของชาวเยเมน

ชาวเยเมนเรียกกริชคู่กายว่า “ญันบิยาห์”

735

ชาวเยเมนเรียกกริชคู่กายว่า “ญันบิยาห์”   พวกเขาจะมีความภาคภูมิใจในสิ่งนี้  และจะพกติดตัวตลอดไม่ว่าในงานรื่นรมย์และสงคราม  กริช ถือเป็นมรดกที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนผ่านทางประวัติศาสตร์ของเยเมน  และชุดเยเมนจะถูกประดับประดาและตกแต่งด้วยกริชอยู่เสมอตามที่เราเห็นในภาพต่างๆ