ส่องภาพ ฝีมือการทำ “กริช” อาวุธคู่กายของชาวเยเมน

169

ชาวเยเมนเรียกกริชคู่กายว่า “ญันบิยาห์” พวกเขาจะมีความภาคภูมิใจในสิ่งนี้ และจะพกติดตัวตลอดไม่ว่าในงานรื่นรมย์และสงคราม กริช ถือเป็นมรดกที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนผ่านทางประวัติศาสตร์ของเยเมน และชุดเยเมนจะถูกประดับประดาและตกแต่งด้วยกริชอยู่เสมอตามที่เราเห็นในภาพต่างๆ