พิธีเปลี่ยนธงยอดโดมหะรัมอิมามหุเซน (อ) กัรบาลา

718

ในแต่ละปี เมื่อเข้าสู่วันที่ 1 ของเดือนมุฮัรรอม ธงสีแดงบนโดมของหะรัมอิมามฮุเซน (อ) ในกัรบาลา ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นธงสีดำ เพื่อเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นเดือนแห่งการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของอะบาอับดิลละห์…