6 ความจำเป็นที่เร่งด่วนที่สุดของโลกอิสลามในวันนี้

0

โอวาทบางส่วนจาก อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ในการพบปะกับคณะเจ้าหน้าที่ประกอบกิจการฮัจญ์ของปีนี้ เมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์(16)ที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึง ความจำเป็น “ 6 ประการ”ที่เร่งด่วนที่สุดของโลกอิสลามในวันนี้

1 ) ความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่สุดในปัจจุบันของโลกอิสลาม คือความเป็นเอกภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ฮัจญ์ที่แท้จริงก็คือ ในอีกด้านหนึ่งนั้น มีการประกาศถึงความเป็นปฏิปักษ์(บะรออัต)กับบรรดาผู้ตั้งภาคี(มุชริกีน) และในอีกด้านหนึ่ง ยังเป็นการวางพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบรรดามุสลิม

2 ) โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในมัสยิดอัลฮะรอมและทุ่งมินา เมื่อปี 2015 เป็นความฉ้อฉลที่ยิ่งใหญ่ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องติดตามผลเพื่อทวงคืนสิทธิอันชอบธรรมอย่างต่อเนื่อง อย่าปล่อยให้ข้อเรียกร้องเหล่านี้ต้องถูกลืมเลือนหายไป ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการดำเนินการติดตามผลในวิธีการต่างๆโดยเฉพาะในแวดวงของประชาคมโลก เพื่อให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านนั้นเข้าร่วมด้วย เพราะว่าจากทั้งสองโศกนาฏกรรม ซึ่งถือว่าหน้าที่ของรัฐบาลซาอุดิอาระเบีย นั้นคือ การรักษาความปลอดภัยให้กับบรรดาฮุจญาจ แต่ก็ไม่มีการระมัดระวังแต่อย่างใด อีกทั้งค่าชดเชยที่จะต้องมีการจ่ายให้กับบรรดาผู้เสียชีวิตก็ยังไม่มีการจ่ายเลย

3 ) ขณะนี้สหรัฐฯได้เรียกนโยบายอันชั่วร้ายที่เกี่ยวกับปาเลสไตน์ว่าเป็น“ข้อตกลงแห่งศตวรรษ” แต่พึงตระหนักไว้เถิดว่า ด้วยกับความโปรดปรานของพระองค์ ข้อตกลงแห่งศตวรรษนี้จะไม่มีวันบรรลุผลอย่างแน่นอนและสายตาอันมืดบอดของรัฐบาลสหรัฐฯก็จะไม่มีวันถูกลืมในประเด็นปาเลสไตน์เป็นอันขาด อีกทั้งอัลกุดส์(เยรูซาเล็ม) ก็จะยังคงเป็นเมืองหลวงของปาเลสไตน์ตลอดไป

4 ) ในปัจจุบันนี้ ได้มีกลุ่มชนที่โง่เขลาเบาปัญญาพยายามทำให้ศาสนานั้นต้องแยกออกจากการเมือง ทั้งในด้านการใช้ชีวิตและการศึกษาหาความรู้ของบรรดาเยาวชน แต่ทว่า ฮัจญ์นั้นเป็นโอกาสที่ดีที่สุดและเป็นอีกฉากหนึ่งของการปฏิบัติเพื่อแสดงให้เห็นถึงความผสมผสานกันระหว่างศาสนากับการเมือง

5 ) ฮัจญ์ที่แท้จริงนั้น จะต้องมีการประกาศบะรออัต(การเป็นปฏิปักษ์)จากพวกตั้งภาคีทั้งหลายและเป็นพื้นฐานในความเป็นเอกภาพและความสามัคคีของบรรดามุสลิม มิใช่ว่า บางรัฐบาลที่ได้ดำเนินตามทิศทางในการสร้างความแตกแยกและการออกห่างจากประชาชาติอิสลามด้วยกัน อีกทั้งความพยายามที่จะเชื่อมความสัมพันธ์กับชาติมหาอำนาจ

6 ) ไม่มีผู้ใดที่มีสิทธิที่จะขัดขวางไม่ให้ความหมายที่แท้จริงของฮัจญ์นั้นบรรลุผลและหากว่ารัฐบาลหรือผู้ปกครองได้กระทำเช่นนี้ ถือว่าเป็นหนึ่งในความหมายที่แท้จริงของการปิดกั้นในแนวทางของพระองค์

http://parstoday.com/fa/iran-i141935