(รายงานภาพ) คืนนิสฟูชะอบาน ในกัรบะลาอฺ

329

ฮะรัมอิมามฮุเซ็น(อ) ต้อนรับบรรดาผู้ซิยารัตนับแสนคนในค่ำคืนนิสฟูชะอบาน (คล้ายวันประสูติของท่านอิมามมะฮฺดี(อ)

fa.alalam.ir