เอกอัครราชทูตตุรกีประจำกรุงแบกแดด ร่วมเดินเท้า “งานชะฮาดัตท่านอิมามมูซากาซิม(อ)” ในอิรัก

237

เอกอัครราชทูตตุรกีประจำกรุงแบกแดด ร่วมเดินเท้า “งานชะฮาดัตท่านอิมามมูซากาซิม(อ)” ในอิรัก

Fatih Yaldas เอกอัครราชทูตตุรกีประจำกรุงแบกแดด เข้าร่วมพิธีระลึกถึงวันครบรอบการเสียชีวิต(ชะฮาดัต)ของท่านอิหม่ามมูซา กาศิม(อ) ในเมืองกาศิมัยนฺ อิรัก

นอกจากนั้นเขายังเดินเท้าเหมือนกับบรรดาผู้ซิยารัตท่านอื่นๆ ที่มีระยะทาง 5 กิโลเมตร และเดินไปตามทางไปยังเมากิบหลังจากนั้นเขาก็ไปเยี่ยมสุสานของท่านอิมามมูซากาศิม(อ)

Fateh Yaldes กล่าวว่านี่คือวันครบรอบการเสียชีวิต(เป็นชะฮาดัต)ของอิหม่าม มูซา กาศิม(อ) ซึ่งไม่ได้มีแต่ผู้แสวงบุญจากเมืองกาศิมัยนฺ อิรักเท่านั้น แต่มีชีอะฮฺจากทั่วทุกมุมโลกมาเยี่ยมซิยารัต ฉันได้พบกับพี่น้องที่มาจากอาเซอร์ไบจาน ไม่มีความแตกต่างระหว่างมุสลิมในโลกอิสลาม และเราเคารพบุคคลที่มีเกียรติและยิ่งใหญ่ทางศาสนา

fa.abna24.com