คลิป… กอรีชาวอิยิปต์ ได้ยกคำกลอนที่แต่งโดย ท่าน อิหม่าม ชาฟีอี เราะห์มาตุลลอิอะลัย บรรยายถึงความยิ่งใหญ่และเกีตรยศที่อัลลอฮ์ทรงประทานแด่ท่าน ศาสดามูฮัมหมัดและวงศ์วาน

436

คลิป กอรีชาวอิยิปต์ ได้ยกคำกลอนที่แต่งโดย ท่าน อิหม่าม ชาฟีอี เราะห์มาตุลลอิอะลัย ที่บรรยายถึงความยิ่งใหญ่และเกีตรยศที่อัลลอฮ์ทรงประทานแด่ท่าน ศาสดามูฮัมหมัดและวงศ์วาน

ความหมาย

” โอ้ครอบครัวแห่งรอซูลลุลลอฮ์(อะห์ลุลเบต)ความรักที่พึงมีแด่พวกท่านคือฟัรดูจากเอกองค์อัลลอฮ์ที่ทรงบัญชาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกรุอ่าน และเป็นการเพียงพอที่จะกล่าวถึงตำแหน่งอันสูงส่งของพวกท่าน ก็คือ ใครก็ตามที่ไม่ทำการ ซอลาวาต แด่พวกท่าน การนมาซของพวกเขาเหล่านั้นถือเปนโมฆะ”