ความประเสริฐของ “อิมามอาลี” จากวลี อัมมารและมาลิกอยู่ที่ไหนกัน….. ที่ทุกคนต้องรู้..!

262

ความประเสริฐของ “อิมามอาลี” จากวลี อัมมารและมาลิกอยู่ที่ไหนกัน….. ที่ทุกคนต้องรู้..!

– อิมามอาลี (อ) ผู้ที่ถือกำเนิดในอัล-กะอฺบะฮ์

– อิมามอาลี (อ) เป็นมนุษย์ผู้สมบูรณ์ ที่อัลลอฮ (ซบ.)ทรงมอบให้ศาสดาเป็นผู้อบรมสั่งสอน ตั้งแต่วันแรกที่ออกจากกะอฺบะฮฺ

– อิมามอาลี (อ) เป็นผู้ใกล้ชิดกับท่านศาสดาดุจเงาตามตัว ถึงขนาดที่ว่า เมื่อใดที่ท่านศาสดาออกนอกเมือง ไม่ว่าจะไปภูเขา หรือทะเลทราย จะต้องนำเอาอาลี (อ.)ไปด้วยทุกครั้ง

ความประเสริฐอีกหนึ่งประการ คือ หลังจากท่านศาสดา (ศ็อล ฯ) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนฑูตแล้ว ท่านอิมามอาลี (อ) เป็นบุคคลแรกที่ศรัทธาต่อท่าน และศรัทธาคำสอนที่ท่านนำมาเผยแผ่

เกียรติยศอีกประการหนึ่งของท่านอาลี (อ.) คือ ท่านเป็นผู้ทำลายแผนการของบรรดาผู้ตั้งภาคีเทียบเทียมพระเจ้า ที่คิดวางแผนลอบสังหารท่านศาสดา ด้วยความกล้าหาญสมบูรณ์ ในครั้งนั้นท่านได้นอนแทนที่ท่านศาสดา เพื่อปูทางให้ท่านศาสดาอพยพไปยังมะดีนะฮฺ

– ท่านอิมามอาลี (อ) คือนักต่อสู้ผู้เสียสละ และเป็นราชสีห์แห่งสนามรบ ท่านเข้าร่วมสงครามทั้งสิ้น 26 ครั้ง จากจำนวนสงครามทั้งหมด 27 ครั้ง เพียงครั้งเดียวที่ไม่ได้ร่วมคือ สงครามตะบูก เนื่องจากท่านศาสดามีคำสั่งให้ดูแลเมืองมะดีนะฮฺ สิ่งนี้ถือว่าเป็นเกียรติยศอันสูงส่ง และเป็นความประเสริฐของท่านอิมามอาลี (อ)

– ท่านอิมามอาลี (อ) เป็นผู้จดบันทึกวะฮฺยู (อัล-กุรอาน) คัมภีร์อัล-กุรอาน
ดั่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามีศาสตร์มากมายที่ถูกอธิบายโดยอัล-กุรอาน ทั้งประวัติศาสตร์/รัฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์/ดาราศาสตร์/ฉันทลักษณ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

นอกจากนั้นท่านยังเป็นผู้เขียนจดหมายเชิญชวนกษัตริย์และสุลต่านทั้งหลายให้เข้ารับอิสลาม

และท่านยังเป็นผู้แบ่งแยกโองการมักกียะฮฺ และมะดะนียะฮฺออกจากกัน

ดัวยเหตุผลนี้ ท่านจึงถูกเรียกว่า ผู้บักทึกและเป็นนักท่องจำอัล-กุรอาน

– อิมามอาลี (อ) ผู้เป็นบุตรเขยของท่านศาสดา (ศ็อล ฯ) ท่านได้เข้าพิธีสมรสกับท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ) ผู้เป็นแก้วตาดวงใจของท่านศาสดา

– อิมามอาลี (อ) กับเหตุการณ์ ‘เฆาะดิรคุม’

ปีฮิจญเราะฮฺศักราชที่ 10 ท่านศาสดา (ศ็อล ฯ) เดินทางไปฮัจญฺครั้งสุดท้าย ท่านรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะถึงวาระสุดท้ายของอายุขัย ท่านต้องการจะวางพื้นฐานภารกิจการงานต่าง ๆ ให้แก่ตัวแทนของท่าน และทายาทของท่าน นั้นคือ อาลี บุตรของอบูฏอลิบ

ก่อนหน้านั้น บรรดาสาวกมักได้ยินท่านศาสดา (ศ็อล ฯ) กล่าวเสมอว่า…

<< อาลีอยู่กับสัจธรรม และสัจธรรมอยู่กับอาลี >>

<< ฉันเป็นนครแห่งความรู้และอาลีคือประตูของมัน >>

ญิบิร บิน อับดุลลอฮฺ อันซอรีย์กล่าวว่า พวกเราไม่เคยรู้ว่าผู้ใดเป็นพวกกลับกลอก เว้นแต่เมื่อพวกเขามีความโกรธเกลียดต่ออาลี

เนื่องจากบรรดาสาวกเคยได้ยินท่านศาสดา (ศ็อล ฯ) กล่าวว่า…

“โอ้ประชาชนทั้งหลาย ฉันขอสั่งเสียพวกท่านว่า ให้รักพี่น้องของฉันผู้เป็นบุตรของลุงของฉันคนนี้ อาลี บุตรของอบูฏอลิบ เพราะจะไม่มีใครรักเขา นอกจากผู้ศรัทธา และจะไม่มีเกลียดเขานอกจากพวกกลับกลอก

แต่ทำไม ??????????????

บางครั้งท่านอิมามอาลี (อ) ต้องเรียกหาสาวกที่รู้ใจ ทั้งๆ ที่พวกเขาเป็นชะฮีดหมดแล้ว

จากวลี

اين عمار
اين مالك

อัมมาร !!! อยู่ที่ไหนกัน

มาลิก !!! อยู่ที่ไหนกัน