ธาราวจนะจากอิมามอาลี(อ) ตอน “ความสมถะ”

188

ธาราวจนะจากอิมามอาลี(อ) ตอน “ความสมถะ”

ท่านอิมามอาลีกล่าวว่า :
คนที่สมถะที่สุดในโลกนี้คือคนที่ สิ่งต้องห้ามและความชั่วร้ายไม่สามารถทำลายความอดทนของเขาได้ และความโปรดปรานที่เป็นฮะลาลก็ไม่ได้ทำให้เขาต้องหันเหออกไปจากการขอบคุณพระเจ้า

คำอธิบาย

บางคนที่ไม่มีความรู้จะบิดเบือนความหมายที่แท้จริงของคำว่า “สมถะ” และมองการสมถะไปในด้านลบ โดยให้ความหมายของคำว่า สมถะ ว่าคือการหลีกเลี่ยงตัวเองให้พ้นจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้ในชีวิต และการหันหลังให้กับความสะดวกสบายอีกทั้งยังให้ความหมายอีกว่า สมถะคือการใช้ชีวิตแบบยากจน ในขณะที่ความหมายของคำว่า สมถะ ไม่ใช่เช่นนั้นเลย ความหมายที่แท้จริงของคำว่า สมถะ ที่ท่านอิมามอาลี (อ) ได้กล่าวไว้ข้างต้น ที่จริงแล้วสรุปได้สองประเด็นดังนี้
1 – อดทนและหลีกเลี่ยงไม่ครอบทรัพย์ที่ต้องห้าม
2 – ไม่หลงลืมหน้าที่ที่จำเป็นต้องทำเมื่อได้ครอบครองทรัพย์ที่เป็นฮะลาล

หากเราให้ความหมายคำว่าสมถะ เช่นนี้แล้วมันจะเป็นความหมายที่ทำให้เกิดแรงผลักดันนำสังคมไปสู่การสร้างสรรค์และการพัฒนา ไม่ใช่เป็นเหตุทำให้เกิดมุมมองด้านลบและไม่เกิดการพัฒนา