ปรัชญา ชื่อ “อมีรุล มุอฺมินีน”

603

“อมีรุล มุอฺมินีน” امیر المومنین

ความว่า หัวหน้าแห่งผู้ศรัทธาทั้งหลาย

คำๆนี้ใช่ว่าจะเรียกขานใครกันง่ายๆ หรือใช่ว่าใครก็ได้ที่จะนำมาใช้เพื่อให้เรียกขานชื่อของตนเองกันอย่างสนุกปาก
แต่คำๆนี้ถูกแต่งตั้งไว้เพื่อใครคนหนึ่งเป็นการเฉพาะเท่านั้น!!!

อมีร ความหมายคือ หัวหน้า หรือเจ้านาย ฯลฯ

“อมีร” คือชื่อที่ถูกใช้เรียกเฉพาะแค่อาลี (อ.)เท่านั้น

ท่านศาสสดา ศ็อลฯ กล่าวว่า: ชื่อนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกกับอาลีเท่านั้น เป็นชื่อที่พระองค์ทรงเลือกมันขึ้นมาเพื่อเขา จะไม่มีใครก่อนหน้านี้และหลังจากนี้ ที่จะให้ชื่อๆนี้”

(บิอารุลอันวาร 37/294)

“แม้ว่าจะมีคนจำนวนมากที่พยายามขโมยชื่อๆนี้และนำไปใช้เรียกขาน แต่ถึงกระนั้นแล้ว ไม่มีใครที่มีสิทธิอย่างแท้จริงเสียที นอกจากตัวของท่านอาลี (อ.)เท่านั้น แม้ว่าบรรดาอิมามท่านอื่นๆก็ไม่มีสิทธิในคำๆนี้”

(วาซาอิลชีอะห์ 14/600)

อิมามศอดิก (อ.) ถูกถามขึ้นว่า
“พวกเราจะใช้คำว่า “อมีรุล มุอฺมินีน” เวลาเรียกขานและเวลาอ่านซิยารัตแก่ท่านอิมามแห่งยุคสมัยในแต่ละยุคได้หรือไม่?

อิมามตอบว่า ไม่ได้!! เพราะชื่อๆนี้พระองค์ทรงให้มาเพื่อเรียกเฉพาะแก่อิมามอาลี เพียงเท่านั้น และไม่มีใครมีสิทธิใช้ชื่อนี้ทั้งก่อนหรือหลังจากเขา ถ้าจะมีก็มีเพียงพวกปฏิเสธเท่านั้น”

(บิอารุลอันวาร 52/373)

อัลลอฮทรงบัญชาแก่ญิบรออีลว่า ให้ใช้คำๆนี้ “อมีรุล มุอฺมินีน”ในการให้สลามแก่ อาลี (อ.)

อาลีกล่าวแก่นบี ศ็อลฯว่า “โอ้รอซูล ฉันได้ยินเสียงๆหนึ่งดังขึ้น แต่ฉันไม่เห็นอะไรหรือใครเป็นคนพูด!! นบีตอบว่านั่นคือเสียงญิบรออีลทูตของพระองค์ ที่ลงมาและสั่งให้ประชาชนได้ทำการสลามเช่นนั้น

นบี ศ็อล ยังสั่งให้ประชาชนเวลากล่าวสลาม ให้ทำการสลามเช่นนี้ว่า

«سَلِّمُوا عَلی عَلِی‌ّ بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِینَ»

“จงให้สลามแก่อลี อ.ในสถานะภาพที่เขาคือ อมีรุล มุมินีน”

(อิรชาด มุฟีด 1/48)