เปิด “จดหมายจากเยาวชนสตรีชาวเลบานอน” ถึงท่านอิมาม คาเมเนอี

426

เปิด “จดหมายจากเยาวชนสตรีชาวเลบานอน” ถึงท่านอิมาม คาเมเนอี

เยาวชนสตรีชีอะฮ์ชาวเลบานอนคนหนึ่งซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาศาสนาในเมืองกุม สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งระบายความในใจส่งถึง ฯพณฯ ท่านอายะตุลลอฮ์อะลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม และหลังจากระยะเวลาได้ผ่านไป เธอก็ทราบว่าจดหมายของเธอได้ถูกอ่านและได้รับการตอบกลับแล้ว พร้อมกับจดหมายตอบกลับจากสำนักงานผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลามที่ส่งถึงเยาวชนสตรีชาวเลบานอนสองคนนั้น เธอก็ได้รับมอบ “ชะฟียะฮ์” หรือ “กูฟียะฮ์” (ผ้าโพกศีรษะ) (คือผ้าสะระบั่น (ซัรบันด์ / ผ้าโพกศีรษะ) ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่แพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นส่วนหนึ่งจากเครื่องนุ่งห่มพื้นเมืองของประชาชนในตะวันออกกลาง) เป็นของขวัญจากท่านผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม

คำแปลข้อความในจดหมายจากเยาวชนสตรีชาวเลบานอน ที่ส่งถึงถึงผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม มีดังต่อไปนี้

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตายิ่ง ผู้ทรงปรานีเสมอ

ขอความศานติและความเมตตาจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่าน

ขอความสันติพึงมีแด่ท่าน โอ้ท่านวะลียุลลอฮ์ (ผู้เป็นที่รักยิ่งของพระเจ้า) ที่อยู่ในท่ามกลางพวกเรา ผู้เป็นที่รักยิ่งของเราและผู้เป็นหมอที่คอยเยียวยาความเจ็บปวดของเรา …

วันนี้ท่านดร.เชคอะลี ริฎอ อะอ์รอฟี ได้มายังสถาบันการศึกษาของพวกเรา และเมื่อท่านได้ขึ้นไปยังมิมบัร (ธรรมาสน์) อันดับแรกท่านได้นำสลาม (คำทักทาย) จาก ฯพณฯ มาบอกแก่พวกเรา น้ำตาของข้าพเจ้าได้ไหลออกมาจากดวงตาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้วิ่งไปที่ชั้นเรียนและดึงกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาจากสมุดของข้าพเจ้าและหยิบปากกาขึ้นมา จนกระทั่งความพยายามครั้งที่สี่หรือครั้งที่ห้าที่ข้าพเจ้าได้เขียน (จดหมายนี้) ถึง ฯพณฯ ท่าน

ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้ากำลังเขียนจดหมายถึง ฯพณฯ ข้าพเจ้าจะพยายามอย่างมากที่จะรักษาความสมดุลระหว่างความจำเป็นที่จะเขียนให้สั้นที่สุด เนื่องจากไม่ต้องการที่จะทำลายเวลาของ ฯพณฯ และระหว่างการใช้คำพูดที่ยืดยาว ด้วยเหตุผลของความปรารถนาต่อการพูดคุยกับ ฯพณฯ ทุกๆ การพบปะของ ฯพณฯ กับบรรดานักเรียน นักศึกษา ชนชั้นนำ บรรดาบาสีจญ์ (อาสาสมัคร) รวมถึงนักวิชาการ (อุละมาอ์) บรรดาสตรีและลูก ๆ ของบรรดาชะฮีดนั้น ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกอิจฉาพวกเขาจากก้นบึ้งของหัวใจและบ่อยครั้งที่ข้าพเจ้ามักจะจินตนาการไปว่าข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขาเบื้องหน้า ฯพณฯ

พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้พบ ฯพณฯ แม้สักครั้งหนึ่งก็ยังดี พวกเราจะกล่าวด้วยความสุจริตใจว่า พวกเราคือลูกหลานของ ฯพณฯ ในเลบานอน ลูกหลานของ ฯพณฯ ที่ประสบกับความทุกข์ยากของการดำเนินชีวิตนี้ เมื่อได้มองไปยังใบหน้าของ ฯพณฯ พวกเราจะลืมทุกสิ่งที่ได้มาประสบกับพวกเรา และด้วยกับการได้ยินเสียงของ ฯพณฯ ความเจ็บปวดทั้งหลายของพวกเราจะได้รับการเยียวยา เปรียบดั่งหนึ่งในโอสถและหนึ่งในชื่อที่ดีที่จะเยียวยารักษาความเจ็บปวดและความทุกข์ยากของพวกเรา นั่นคือ “คอเมเนอี” ข้าพเจ้าวิงวอนขอต่อพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดประทานความสำเร็จและโอกาสให้ข้าพเจ้าได้อยู่ในหมู่ผู้เข้าพบ ฯพณฯ ด้วยเทอญ

ในคำตอบจากสำนักงานผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม ได้กล่าวว่า : “ฯพณฯ ได้วิงวอนขอ (ดุอาอ์) ให้แก่หญิงสาวทั้งสองนี้แล้วและได้ส่ง “ชะฟียะฮ์”มาให้แก่เธอทั้งสองด้วย”

tasnimnews.com