สถาปัตยกรรม “ชีอะฮ์” ในพระราชวังออตโตมัน

580

การใช้ศิลปะอิสลาม- อิหร่าน ในอาคารของจักรวรรดิออตโตมันมีสถานที่พิเศษและได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากบรรดากษัตริย์ผู้ปกครอง

Telegram Channel FOTROS MEDIA ระบุว่า ในอดีตที่ผ่านมาการเขียนลวดลายภาษาเปอร์เซีย ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาสุลต่านออตโตมัน

แผ่นจารึก Farsi ในพระราชวัง Topkapi ของกรุงอิสตันบูล (Topkapi Palace) สร้างขึ้นจากคำสั่งของสุลต่านมูฮัมหมัดฟาเทห์ และเป็นหนึ่งตัวอย่างของผลงานและศิลปะเหล่านี้

แผ่นจารึกสองบรรทัดนี้มีสัญลักษณ์เช่น กระเบื้องและสถาปัตยกรรมของชาวชีอะฮฺและการกล่าวถึงนามของ Amir al-Mu’minin, Imam Ali (as) และในเนื้อหาสาระของงานนี้หมายชี้ถึงสถาปัตยกรรมเปอร์เซียของชาวชีอะฮ์ และเชื่อกันว่าสถาปนิกแห่งพระราชวังนี้เป็นชาวอิหร่านและชาวชีอะฮ์

iqna.ir/fa