อิรัก จัดนิทรรศการ “เครื่องมือทรมาน” ของซัดดัม (รายงานภาพ)

606

ในนิทรรศการเล็ก ๆ ที่ถูกจัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นเป็นทบทวนความทรงจำเรื่องราวของบรรดานักวิชาการและผู้เสียสละที่ถูกทรมานในเรือนจำของพรรคบาศอิรัก และในบางส่วนของนิทรรศการได้โชว์เครื่องมือทรมานยุคกลางของระบอบการปกครองในการก่ออาชญากรรมของรัฐบาลจอมเผด็จการซัดดัมให้กับผู้เข้าชมได้เยี่ยมดู

http://fa.abna24.com