เนเธอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพ จัดนิทรรศการ “ภาพถ่ายอัรบะอีนฮุซัยนี” ระดับนานาชาติครั้งแรกของปี 2018

276
เนเธอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพ จัดนิทรรศการ “ภาพถ่ายอัรบะอีนฮุซัยนี” ระดับนานาชาติครั้งแรกของปี 2018

นิทรรศการภาพถ่ายและสารคดี Arbain Hosseini ปี 2018 จัดโดยสมาคมอัรบะอีนแห่งชาติยุโรป ในเมือง Eindhoven ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยนิทรรศการได้จัดขึ้นในวันที่ 7 เมษายน ณ เมือง Leiden ประเทศเนเธอร์แลนด์

fa.shafaqna.com