หยาดวจีแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ(อ) ตอน “ปากการ้องไห้”

254

หยาดวจีแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ(อ) ตอน “ปากการ้องไห้”

ما رَأَیْتُ باکِیاً اَحسَنَ تَبَسُّماً مِنَ الْقَلَمِ

อิมามซอดิก(อ) กล่าวว่า ฉันไม่เคยเห็นการร้องไห้ใด ที่จะมีรอยยิ้มสวยไปกว่ารอยยิ้มของปากกา (๑)

คำอธิบาย ปากกาเป็นเหมือนเครื่องมือที่ถ่ายทอดความรู้และความรัก ปากกาคือตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและอารยะธรรม

เสียงร้องไห้ของปากกาเล่าความเจ็บปวดของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ในรอยยิ้มของมันก็ซ่อนความรัก กำลังและสารพันความสวยงาม

แต่น่าเสียใจเสียเหลือเกินที่เมื่อใดปากกาตกอยู่ในมือคนชั่ว หยดน้ำตาของมันก็จะกลายเป็นหยดเลือด รอยยิ้มของมันคือกับดักทำลายคุณค่าและความสวยงามจนหมดสิ้น

๑ หนังสือ บิฮารุล อันวารฺ เล่ม ๗๓ หน้า ๒๕๕
อ้างอิงจากหนังสือ บทเรียนชีวิต ของ อยาตุลลอฮฺ มะการิมชิรอซียฺ