เหลียวมองบทบาทของ “ท่านหญิงอุมมุลบะนีน” (มารดาแห่งเหล่าบุตรชาย) สตรีผู้โดดเด่นในประวัติศาสตร์

282

หนึ่งในมารดาที่มีความโดดเด่นในประวัติศาสตร์ คือ ท่านหญิง อุมมุลบะนีน (มารดาแห่งเหล่าบุตรชาย) มารดาของท่านอบูฟัฏล์ อับบาส

ประวัติย่อ

ท่านหญิงมีนามว่า “ฟาฏิมะฮ์” ภรรยาคนที่สองของอิมามอะลี(อ)

นามสร้อยของท่านคือ “อุมมุลบะนีน”

บิดาชื่อ “ฮัซซาม” บิน คอลิด จากเผ่าบนีกิลาบ

มารดาชื่อ “ชะฮามะฮ์”

นักประวัติศาสตร์มิได้กล่าวถึงปีแห่งการถือกำเนิดของท่านไว้ แต่กล่าวว่าการถือกำเนิดของบุตรชายคนโตของท่านคือ ท่านอับบาส (อ.) ตรงกับปี ฮ.ศ. 26 สรุปก็คือ การถือกำเนิดของท่านหญิงอุมมุลบะนีน น่าจะอยู่ในช่วง 5 ปีหลังจากการอพยพ (ฮิจญ์เราะฮ์) โดยประมาณ

สิบปี หลังจากการเสียชีวิตของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) และท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (ซ.) ท่านอิมามอะลี (อ.) ได้เสาะหาคู่ชีวิตใหม่ตามความประสงค์และคำสั่งเสียของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.)

อะกีล บิน อะบีฏอลิบ พี่ชายของท่านอิมามอะลี (อ.) เป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสายตระกูล และมีความรอบรู้เป็นอย่างดีเยี่ยมเกี่ยวกับเผ่าต่างๆ และคุณลักษณะเฉพาะทางด้านมารยาทและด้านจิตวิญญาณของเผ่าตระกูลเหล่านั้น ท่านอิมามอะลี (อ.) ได้เชิญท่านอะกีลมาพบ และกล่าวกับเขาว่า “ท่านจงสืบหาคู่ครองให้ฉันสักคน โดยที่นางจะต้องเป็นสตรีที่มีคุณธรรมและมาจากตระกูลที่บรรพบุรุษของนางเป็นเหล่าบุรุษที่มีความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยว”

อะกีล บิน อะบีฏอลิบ ได้คัดเลือกสตรีผู้มีนามว่า “อุมมุลบะนีน” จากตระกูลบนีกิลาบซึ่งมีความกล้าหาญอย่างที่ไม่มีใครเหมือนให้แก่ท่านอิมามอะลี (อ.) และท่านอิมามอะลี (อ.) ก็พึงพอใจต่อการคัดเลือกนี้ ท่านได้ส่งอะกีลไปหาบิดาของอุมมุลบะนีนเพื่อทำการสู่ขออุมมุลบะนีนเป็นบุตรีที่มีความสะอาดบริสุทธิ์และมีความยำเกรงพระผู้เป็นเจ้า นางเป็นสตรีที่มีเกียรติทางด้านสายตระกูล มีคุณธรรมส่วนตัวและมีธรรมชาติอันบริสุทธิ์ครบสมบูรณ์อยู่ในตัว การดำเนินชีวิตของท่านหญิงอุมมุลบะนีนเพียบพร้อมไปด้วยการมีความเข้าใจที่ลึกซึ้ง มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและรัศมีแห่งความรู้ คุณลักษณะอันสูงส่งดังกล่าวนี้ถูกกล่าวถึงในหนังสือประวัติศาสตร์ต่างๆ ทำให้เราได้รับรู้ถึงความประเสริฐและความยิ่งใหญ่ของสตรีผู้ทรงความรู้ท่านนี้

ในที่สุด อิมามอะลีก็ได้สมรสกับเธอ เธอให้กำเนิดบุตรชาย 4 คน ชื่อ อับบาส,อับดุลลอฮ์,ญะฟัร,อุษมาน โดยทั้งสี่คนนี้เป็นที่กล่าวขานกันถึงความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญทุกคน จากการที่ฟาฏิมะฮ์ บุตรี ฮัซซาม มีบุตรชายกล้าแกร่งถึงสี่คน จึงได้รับการขนานนามว่า “อุมมุล บะนีน” อันแปลว่ามารดาแห่งเหล่าบุตรชาย

บุตรชายของนางทั้งสี่ได้รับการเป็นชะฮีดในโศกนาฏกรรมกัรบะลาอฺเพื่อปกป้องผู้นำและพี่ชายของพวกเขา อิมามฮุเซ็น บิน อะลี (อ.)

ท่านหญิงอุมมุลบะนีน สตรีที่ถือกำเนิดและเจริญเติบโตในครอบครัวที่มีเกียรติ

ชีวิตของท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความผูกพันที่มีต่อสถาบันอิมามัต ท่านหญิงคือผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ในการอบรมขัดเกลาบุตรผู้มีความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว และมีมารยาทที่งดงาม อย่างเช่น ท่านอับบาส บิน อะลี (อ.)

ท่านหญิงอุมมุลบะนีน คือ สตรีที่ถือกำเนิดและเจริญเติบโตมาในครอบครัวที่มีเกียรติและมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว คุณลักษณะส่วนตัวของสตรีท่านนี้คือ ความอดทนอดกลั้น ความสุขุมในการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านแห่งอิมามัต นั่นคือ บ้านของท่านอิมามอะลี (อ.)

การอบรมขัดเกลา ลูกๆ ซึ่งทุกคนจากพวกเขาปฏิบัติตามอิมาม (ผู้นำ) ของตนจวบจนลมหายใจสุดท้าย และไม่เคยคิดที่จะละทิ้งจากการปฏิบัติตามและการเชื่อฟังผู้นำของตน การเป็นผู้ถือสาส์นและความเป็นนักต่อสู้ทางด้านการเมืองของสตรีผู้สูงศักดิ์ท่านนี้ ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความงดงามและความยิ่งใหญ่ของท่าน

ท่านหญิงอุมมุลบะนีน ผู้เล่าเรื่องราวกัรบาลาอฺ ณ ประตูเข้าออกเมืองมะดีนะฮฺ

นอกจากตัวของท่านอิมามซัยนุลอาบีดีน(อ) ที่ได้แสดงแบบอย่างด้วย ตัวท่านเองแล้ว บรรดาลูกหลานและเหล่าสตรีก็มีหน้าที่ที่จะต้องเป็นผู้แสดงบทบาทอันนี้ด้วย กล่าวคือ แม้นแต่ท่านอุมมุลบะนีน ผู้เป็นมารดาของท่าน อับบาส และน้องๆอีกสามคนของท่านที่เป็นชะฮีดแห่งกัรบาลาอฺ จะไปนั่งอยู่ที่หน้าประตูเข้าออกของเมืองมะดีนะฮฺเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะท่านหญิง อุมมุลบะนีน(มารดาของท่านอับบาส)

ท่านหญิงอุมมุลบะนีน ได้กำสวดร่ายบทกวีต่างๆที่เกิดขึ้น ณ กัรบาลาอฺ นางได้เล่าเรื่องราวแห่งกัรบาลาอฺ เพื่อให้ผู้คนที่สัญจรไปมาได้รับรู้ ซึ่งท่านหญิงอุมมุลบะนีน เป็นภริยาของอะมีรุลมุอฺมินีน(อ) เป็นภริยาของคอลีฟะฮฺ อะลี อิบนิ อะบีฏอลิบ แน่นอนเมื่อมีผู้คนผ่านไปมาจะต้องเข้ามาทักทายและจะต้องเข้ามาสลามถามสารทุกข์สุขดิบ ซึ่งการพูดคุยของท่านหญิงอุมมุลบะนีนนั้นจะไม่มีเรื่องอื่นใด เว้นแต่เรื่องราวแห่งกัรบาลาอฺเท่านั้น นางจะพูดถึงเรื่องราวแห่งกัรบาลาอฺ นางจะประพันธ์….จะร่ายบทกวีแห่งกัรบาลาอฺ เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ว่า เกิดอะไรขึ้นในแผ่นดิน กัรบาลาอฺ….??? อะไรกำลังเกิดขึ้นในแผ่นดินอิสลาม…..?? บนีอุมัยยะฮฺกำลังทำอะไรกับอิสลามอันบริสุทธิ์…..??

อุมมุลบะนีน ผู้ประกาศสาส์นแห่งกัรบะลาอฺ

อุมมุลบะนีนมิได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์กัรบะลา แต่เมื่อคาราวานแห่งลูกหลานศาสดาเดินทางกลับจากกัรบะลาอฺสู่เมืองมะดีนะฮ์ มีผู้แจ้งข่าวการเสียชีวิตของบุตรชายทั้งสี่แก่นาง แต่นางกลับถามถึงอิมามฮุเซนเท่านั้น ต่อเมื่อทราบว่าบุตรชายทั้งสี่ได้เสียชีวิตเพื่อปกป้องอิมามฮุเซน นางกล่าวรำพันว่า

“ฉันใคร่จะเห็นลูกๆทุกคนของฉันและทุกสิ่งทุกอย่างบนผืนปฐพีสลายไปเพื่อพลีปกป้องฮุเซน แต่ขอให้ฮุเซนปลอดภัย”

คำพูดดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความรักอันสุดซึ้งที่นางมีให้วงศ์วานอะฮ์ลุลบัยต์และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อิมามฮุเซน

เรื่องราวดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงสถานภาพความศรัทธาและตักวาของนางได้เป็นอย่างดี จากวันนั้นเป็นต้นมา นางจะจูงหลานชายชื่ออุบัยดุลลอฮ์ (บุตรท่านอับบาส)มายังสุสานอัลบะกีอ์ พร้อมกับอ่านบทกวีที่ประพันธ์ไว้เพื่อไว้อาลัยและร่ำไห้อย่างโศกสลด ชาวมะดีนะฮ์ต่างห้อมล้อมนางและร่วมร่ำไห้เพื่อไว้อาลัยเช่นกัน กล่าวกันว่าบทกวีของนางมีอานุภาพสร้างความโศกสลดกระทั่งศัตรูของอะฮฺลุลบัยต์บางคนยังกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่

ท่านหญิงเสียชีวิต ในวันที่ ๑๓ เดือน ญะมาดิอุษษานีย์ ปี ฮ.ศ. ที่ ๖๙ (หลังจากเหตุการณ์กัรบะลาอฺ สิบปี ) สุสานของนางอยู่ที่ “สุสานบะเกีอฺ”