หยาดวจีแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ(อ) ตอน “มรดกที่ดีที่สุด”

252

หยาดวจีแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ(อ) ตอน “มรดกที่ดีที่สุด”

อิมามอาลี(อ) กล่าวว่า

خَیْرُ ماوَرَثَ الآباءُ لِلأَبْناءَ الأَدَبَ

ความว่า มรดกที่ดีที่สุดที่บิดามอบให้กับลูก คือ มารยาทอันงดงาม (๑)

คำอธิบาย :

มารยาทที่ว่าในที่นี้ หมายถึงรูปแบบปฏิบัติที่เหมาะสมตามกาลเทศะ และการมีสัมพันธ์กับผู้อื่น ที่แฝงไปด้วยการให้เกียรติกัน

มารยาทมีหลายรูปแบบด้วยกัน บางครั้งเป็นมารยาทที่ต้องปฏิบัติกับเพื่อนมนุษย์ บางครั้งเป็นมารยาทที่ต้องปฏิบัติต่อพระเจ้า สรุปแล้วมารยาทคือต้นทุนอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ที่นำมาซึ่งความสำเร็จในทุกด้าน

ด้วยเหตุนี้ ท่านอิมามอาลี(อ) จึงเชื่อว่า มารยามอันงดงามคือมรดกที่มีค่าที่สุดที่บิดามารดาจะสามารถมอบให้เป็นมรดกส่งทอดต่อให้กับบรรดาลูกๆได้ มารยาทอันงดงามเป็นบ่อเกิดของความรัก ความเข้าอกเข้าใจกันและเป็นบ่อเกิดของความสามัคคีอีกทั้งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คำพูดของคนมีผลต่อผู้ฟังและนำไปสู่การพัฒนาสังคมด้วย

๑ หนังสือ ฆุรอรุลฮิกัม หน้า ๓๙๓

อ้างอิงจากหนังสือ บทเรียนชีวิต ของ อยาตุลลอฮฺ มะการิมชิรอซียฺ