ผู้นำตารีกัต “กอดีรียะห์” เยี่ยมคาวาระฮะรัมอิมามอาลี(อ) ในเมืองนาญัฟ อิรัก

415

ผู้นำตารีกัตกอดีรียะห์พร้อมคณะอุลามาอ์ซุนนีอิรักได้เข้าเยี่ยมคารวะสุสานของท่านอิมามอาลี(อ)ในเมืองนาญัฟ อิรัก พร้อมกับพบปะกับผู้บริหารฮะรัม

บัดร์ อัลเชค มุอฺตะศิม ผู้นำตารีกัตกอดีรียะห์ ซึ่งเป็นหนึ่งในตารีกัตตะซัฟวุฟของอะฮ์ลิลซุนนะห์ พร้อมกับอุลามาอ์ซุนนีสายตะซัฟวุฟอิรักจำนวนหนึ่งได้ซิยารัต(เยี่ยมคารวะ) ฮะรัมอิมามอาลี(อ) พร้อมกับพบปะกับผู้บริหารฮะรัม

บัดร์ อัลเชค มุอฺตะศิม ผู้นำตารีกัตกอดีรียะห์ กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่า เราพร้อมคณะอุลามาอ์สายตารีกัตอะห์ลิลซุนนะห์จำนวนหนึ่งได้มาซิยารัตฮะรัมท่านอิมามอาลี(อ)ในเมืองนาญัฟ และมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานกับคณะผู้บริหารฮะรัมในการอำนายความสะดวกให้กับชาวตารีกัตในอิรักและตุรกีในการมาซิยารัตฮะรัมท่านอิมามอาลี(อ)

กล่าวกันว่า ตารีกัตสายกอดีรียะห์ ปฏิบัติตามเชค อับดุลกอเดร์ กีลานีย์ (เสียชีวิต ๕๖๑) ซึ่งถูกรู้จักในนาม กุฏบอะอ์ศ็อม

fa.abna24.com