บรรยากาศ “กัรบะลาอ ก่อนถึงวันอัรบะอีนฮุซัยนี” (รายงานภาพ)

526

http://fa.alalam.ir/news