ดุอาอฺของอิมามซอดิก(อ) สำหรับผู้ไปเยือน (ซิยารัต) อิมามฮุเซน(อ)

336

“ในริวายะฮ์ (คำรายงาน) บทหนึ่ง ท่านอิมามซอดิก (อ) ได้ขอดุอาอฺในบรรดาผู้ที่ไปซิยารัตท่านอิมามฮุเซน (อ)”

การซิยารัตและการเดินทางไปเยือนท่านอิมามฮุเซน (อ) เป็นสิ่งหนึ่งที่ไดัรับการเน้นย้ำเป็นอย่างมากในคำพูดและวิถีปฏิบัติของอะฮฺลุลบัยตฺ(อ) กรณีที่ว่าทำไมในริวายะฮ์(คำรายงาน) ต่างๆ จึงได้กำชับสั่งเสียพวกเราให้ไปซิยารัตท่านอิมามฮุเซน (อ) มากมายถึงเพียงนี้ นั้นเป็นประเด็นที่น่าใคร่ครวญและพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง

ในช่วงเริ่มต้นของเดือนซอฟัร ซึ่งเป็นเดือนที่ผู้คนจำนวนมากที่มีความรักและความผูกพันต่อท่านอิมามฮุเซน (อ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องมุสลิมชาวชีอะฮฺในประเทศไทยของเรา กำลังเตรียมพร้อมตนเองที่เดินทางไปเพื่อจะเข้าร่วมในการชุมนุมอันยิ่งใหญ่ในวันครบรอบสี่สิบวัน (อัรบะอีน) ของการเป็นชะฮีดของท่านอิมามฮุเซน (อ) และการเดินเท้าจากฮะรัม (สถานฝังศพ) ของท่านอิมามอะลี บินอบีฏอลิบ (อ) มุ่งสู่ฮะรัม (สถานฝังศพ) ของท่านอิมามฮุเซน (อ)

ในโอกาสนี้เอง จึงขอยกฮะดีษ (วจนะ) บทหนึ่งจากท่านอิมามญะอ์ฟัร อัซซอดิก (อ) ที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการไปซิยารัตท่านอิมามฮุเซน (อ) และเป็นบทดุอาอฺที่ท่านได้วิงวอนขอต่อพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงสูงส่งให้แก่บรรดาผู้เดินทางไปทำการซิยารัตดังกล่าว
ท่านอิมามญะอ์ฟัร อัซซอดิก (อ) กล่าวว่า :

اللَّهُمَّ زُوَّارِ قَبْرِ أَبِیَ الْحُسَیْنِ فَکَافِئْهِمْ عَنَّا بِالرِّضْوَانِ وَ اکْلَأْهُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَار

“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! ได้โปรดทรงตอบแทนรางวัลแทนพวกเราด้วยสวรรค์ “ริฎวาน” แก่บรรดาผู้ที่ไปยือน (ซิยารัต) หลุมฝังศพของ(อิมาม) ฮุเซน (อ.) บิดาของข้าพระองค์ และโปรดทรงปกปักษ์รักษาพวกเขาทั้งในยามกลางคืนและยามกลางวันด้วยเถิด”

แหล่งที่มา :
บิฮารุ้ลอันวาร, เล่ม 98, หน้า 52-51
แปลโดย : เชคมุฮัมมัดนาอีม ประดับญาติ