รายงานภาพ : “การเดินเท้าอัรบะอีนฮุซัยนี” จากภาคใต้อิรักสู่แผ่นดินกัรบะลาอฺ

445

บรรดาผู้ที่รักท่านอิมามฮุเซ็น(อ)จากเมืองต่างๆทางใต้ของประเทศอิรัก ได้เริ่มเดินเท้าจากเมืองของตนเองมุ่งสู่แผ่นดินกัรบะลาอฺ เพื่อเข้าร่วมวันอัรบะอีนฮุซัยนี ณ ฮะรัมอิมามฮุเซ็น(อ) กัรบะลาอฺ อิรัก

http://www.erfan.ir