อินโดนีเซีย สร้างสุเหร่าเคลื่อนที่เตรียมไว้ให้กับผู้นมาซในเขตพื้นที่แออัด

271

สุเหร่าเคลื่อนที่ในอินโดนีเซียสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่นมาซของชาวมุสลิมในประเทศ ซึ่งสุเหร่าเคลื่อนที่นี้นี้มีการแยกส่วนต่างหากสำหรับผู้หญิงและมีการปูผ้านมาซเตรียมไว้อย่างเรียบร้อย

สุเหร่าเคลื่อนที่นี้จะย้ายจากสถานที่หนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งและเตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมและชาวเมืองอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพวกเขาในการนมาซ

นอกจากนี้สุเหร่าเหล่านี้ตั้งในสถานที่ที่มีความแออัดมากและไม่สามารถไปยังมัสยิดได้

สถานที่ตั้งของสุเหร่าเคลื่อนที่นี้ตั้งอยู่ตามคำขอของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่และบางครั้งมีผู้มานมาซจำนวนมาก ทำให้ต้องการมีปูผ้านมาซข้างๆรถสุเหร่าเคลื่อนที่

รถสุเหร่าเคลื่อนที่ยังมีการติดตั้งลำโพงและที่อาบน้ำนมาซอีกด้วย

http://akharinkhabar.ir