รายงานภาพ กัรบะลาอฺ เมื่อสองร้อยปีก่อน

523

ภาพกัรบะลาอฺเมื่อปี 1810

http://fa.shafaqna.com/news/463142/