รายงานภาพ .. บรรยากาศในฮะรัมอิมามฮุเซ็น(อ)ในวันแรกของเดือนมุฮัรรอม

437

เนื่องในวโรกาสเดือนมุฮัรรอมุลฮารอมเวียนมาบรรจบ บรรดาผู้รักท่านอิมามฮุเซ็น(อ)ได้หลั่งไหลมาเยี่ยมและซิยารัตสุสานของท่านอิมามฮุเซ็น(อ)กันอย่างเนืองแน่น

fa.abna24