บทบาทของแม่ในอิสลาม

733

ทุกๆ สังคมประกอบขึ้นด้วยหน่วยครอบครัวหลายหน่วย แต่ละหน่วยที่แข็งแกร่งก็จะเป็นโครงสร้างที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับสังคมนั้นๆ ครอบครัวจึงเป็นตัวต่อในการก่อสร้างที่กำชะตาของสังคมเอาไว้ เนื่องจากการพัฒนาที่ดีของครอบครัวมีแม่เป็นผู้เล่นบทบาทที่สำคัญ ผู้หญิงส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีความใฝ่ฝันที่จะเจริญก้าวหน้าในด้านหน้าที่การงาน และมีปริญญาในสาขาต่างๆ

แต่อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถโต้แย้งได้เลยว่า ความสำเร็จที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้หญิงก็คือ การเป็นแม่ที่เลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี มีสติมีเหตุผล ซึ่งจะเติบโตขึ้นมาเพื่อสร้างตัวต่อที่แข็งแรงอีกตัวหนึ่งสำหรับสังคม

ว่ากันว่า การมีลูกนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่การจะเลี้ยงพวกเขาให้เป็นคนดีนั้นเป็นเรื่องยาก สิ่งนี้คือความท้าทายสำหรับแม่ทุกคน

อิสลามยกย่องสถานะของ “แม่”

แม่ในอิสลามมีบทบาทที่มีค่าและมีเกียรติ การเสียสละของแม่เป็นที่ยอมรับและสำนึกคุณค่า อิมามซัยนุลอาบิดีน(อ.) ได้อธิบายถึงของขวัญอันหาใดเปรียบมิได้ของแม่ที่มีต่อลูก ไว้ใน “ริซาละตุล ฮุกูก” ในบทว่าด้วยเรื่องของสิทธิไว้ว่า

“เป็นสิทธิของมารดาของเจ้า ที่เจ้าจะต้องสำนึกบุญคุณเนื่องจากนางได้อุ้มเจ้ามา(ในครรภ์) อย่างที่ไม่มีใครอุ้มใครเช่นนั้นได้ นางได้ให้ผลผลิตจากหัวใจแก่เจ้าซึ่งไม่มีใครจะให้อาหารแก่ใครเช่นนั้นได้ นางได้ปกป้องเจ้า(ระหว่างการตั้งครรภ์) ด้วยหู ตา มือ เท้า ผม แขนขาของนาง ด้วยความดีใจ ชื่นใจ และเอาใจใส่ด้วยชีวิตของนาง ด้วยการยอมรับความกังวล ความเจ็บปวด ยากลำบาก และความโศกเศร้าเสียทั้งทั้งหมดเอาไว้เองด้วยความอดทน

จนกระทั่งพระหัตถ์ของพระเจ้าได้เคลื่อนย้ายเจ้าออกมาจากนางแล้วนำเจ้าออกมาสู่โลกใบนี้ หลังจากนั้น นางจึงมีความสุขมากที่สุด ให้อาหารแก่เจ้าโดยลืมความหิวของตัวเอง ให้เสื้อผ้าแก่เจ้าถึงแม้ตัวนางเองจะไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ ให้นมและน้ำแก่เจ้าโดยไม่นำพาต่อความกระหายของตัวเอง ให้เจ้าอยู่ในร่มแม้ตัวนางเองจะต้องทนกับความร้อนของดวงอาทิตย์ ให้เจ้าได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างด้วยการทำงานหนักเสียเอง เห่กล่อมให้เจ้านอนหลับขณะที่ตัวนางเองตื่นอยู่”

พื้นฐานของครอบครัวขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่จะแต่งงาน และความสำคัญของมารดาที่ปรากฏอย่างชัดเจนในคำสอนของอิสลามเริ่มต้นที่การแต่งงาน ประเด็นต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าอิสลามได้ให้ความสำคัญกับบทบาทของแม่ไว้อย่างไร

เกียรติของแม่ในโลกนี้

แม่ต้องได้รับความเคารพนับถืออย่างมากจากครอบครัวของเธอ ลูกต้องเชื่อฟังและให้ความเคารพกับแม่ โองการอัล-กุรอานที่กล่าวถึงสิทธิ์ของพ่อแม่ได้กล่าวเน้นถึงแม่ และศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ได้ให้ความดีงามแก่ผู้เป็นแม่ก่อนผู้เป็นพ่อ

เคยมีชายคนหนึ่งมาขอคำแนะนำจากท่านศาสดา(ศ.) ว่าเขาควรจะทำความดีกับใคร ท่านศาสดา(ศ.) ได้สอนเขาให้ทำความดีกับแม่ของเขา และได้ตอบซ้ำอย่างนั้นสามครั้ง ว่าให้เขาทำความดีกับแม่ของเขา ในครั้งที่สี่ท่านจึงบอกให้เขาทำความดีกับพ่อของเขา