“นูร” มัสยิดแห่งเดียวในภาคเหนือของเวียดนาม (รายงานภาพ)

824

มัสยิด “นูร” ในเมืองฮานอย เป็นมัสยิดแห่งเดียวที่มีอยู่ในภาคเหนือของเวียดนาม ซึ่งพี่น้องมุสลิมทั้งชาวเวียดนามและต่างๆชาติต่างได้เข้ามาในมัสยิดแห่งนี้เพื่อประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลาม

แหล่งข่าว Vietnam.net รายงานว่า มัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1890 โดยมุสลิมชาวอินเดียที่ได้เดินทางมาประกอบธุรกิจค้าขายในเวียดนาม

มัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมอิสลามซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศอินเดีย โดยมีโดม มีประตูทางเข้ามัสยิด และหออะซาน และมีการทาสีขาวรอบตัวอาคารมัสยิดที่มีความสวยงาม

รายงานระบุว่า ในประเทศเวียดนามมีประชากรมุสลิมประมาน 70,000 คน โดยมีมัสยิดราว 89 แห่ง เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลาม

http://iqna.ir/fa/news