สุสานบาเกีอฺ สถานที่เยี่ยมเยือนของบรรดาผู้แสวงบุญ (รายงานภาพ)

481

หนึ่งในสถานที่ที่บรรดาผู้แสวงบุญจะเข้าไปเยี่ยมเยือนในนครมะดีนะหฺ คือ สุสานบาเกีอฺ

สุสานบาเกีอฺ ตั้งอยู่ใกล้กับมัสยิดนบี และสร้างขึ้นด้วยคำสั่งของท่านศาสดามุฮัมมัด(ซล) ในสถานที่แห่งนี้ เป็นที่ฝังศพของ ท่านอิมามฮะซัน อัลมุจญตะบาอฺ(อ) หลานชายสุดที่รักของท่านศาสดา ท่านอิมามซัจญาด(อ) ท่านอิมาม มุฮัมมัด บาเกร(อ) และ ท่านอิมาม ญะอฺฟัร อัศศอดิก(อ)

http://www.irna.ir