พิธีสวนสนามเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี วันสถาปนากองทัพซีเรีย (คลิป )

237

รัฐบาลซีเรียได้มีการจัดงานสวนสนามเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีวันสถาปนากองทัพซีเรีย ในชานเมืองกรุงดามัสกัส ซีเรีย เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (1 สิงหาคม) ในพิธีกองทัพของซีเรียได้แสดงศักยภาพด้านอาวุธของพวกเขาเช่นรถหุ้มเกราะ


www.iribnews.ir