ผู้นำที่อยู่ในดวงใจของชาวปาเลสไตน์… เหล่าผู้พิทักษ์มัสยิดอัลอักซอ กล่าวขอบคุณ “อิมามคาเมเนอี” ผู้นำสูงสุดอิหร่าน ให้การสนับสนุนปาเลสไตน์ (รายงานภาพ)

493

เหล่าผู้พิทักษ์มัสยิดอัลอักซอในลานมัสยิดอักซอ ได้มีการแจกจ่ายโปส์เตอร์ภาพถ่ายและข้อความกล่าวขอบคุณอิมามคาเมนอี ผู้นำสูงสุดอิหร่านและเยาวชนอิหร่านที่ให้การสนับสนุนกลุ่มอินติฟาดาฮ์รุ่นในที่สามในอัลกุดส์

ในแผ่นกระดาษที่มีการแจกจ่ายในลานมัสยิดอักซอ มีภาพของผู้นำสุงสุดอิหร่าน มัสยิดอักซอ และประโยคถ้อยคำที่ อิมาม คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดอิหร่าน ได้กล่าวไว้ว่า “ด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์ ปาเลสไตน์จะได้รับการปลดปล่อยอย่างแน่นอน”
พร้อมกับเขียนกล่าวขอบคุณอิมามคาเมเนอี ที่คอยให้การสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ตลอดมา

www.tasnimnews.com