อิมามญะอ์ฟัร อัศศอดิก (อ) ผู้นำที่โลกต้องจารึก

366

เนื่องวโรกาสคล้ายวันชะฮาดัตของท่านอิมามญะอ์ฟัร อัศศอดิก (ขอความสันติสุขพึงมีแด่ท่าน) จะขอกล่าวเกี่ยวกับชีวประวัติและบทบาทของท่านอิมามในสังคมโลกอิสลาม

ท่านอิมามศอดิก คือ ใคร? และท่านมีบทบาทอะไรบ้างต่อโลกอิสลาม เพราะเหตุใดเราต้องรำลึกถึงท่านด้วยการจัดงานรำลึกด้วยหรือ?

ท่าน อิมามศอดิก มีนามว่า ญะอ์ฟัร เป็นบุตรของ ท่านอิมามมุฮัมมัด อัลบากิร ผู้เป็นบุตรของท่านอิมามอะลี อัซซัจญาด ซัยนุลอาบิดีน บุตร ท่านอิมามฮุเซน บิน อะลี บิน อะบีฎอลิบ

เชื้อสายของอิมามศอดิกนั้น สืบเชื้อสายมาจากสายธารที่บริสุทธิ์เป็นอย่างยิ่ง เพราะว่า เป็นที่รู้กันว่า อิมามศอดิก คือ บุตรของอิมามท่านที่ห้า คือ อิมามมุฮัมมัด อัลบากิร(อ) และปู่ของท่านก็คือ ท่านอิมามอะลี บิน ฮุเซน ผู้เป็นอิมามท่านที่สี่ และทวดของท่านคือ หัวหน้าแห่งชายหนุ่มแห่งสรวงสวรรค์ ซัยยิดุชชุฮะดาอ์ ท่านอิมามฮุเซน บิน อะลี
ท่านอิมามศอดิกยังมีสมญานามอันเดียวกันกับท่านอิมามฮุเซน ก็คือ อะบาอับดิลลาฮ์ ซึ่งส่วนมากของนักรายงานฮะดีษ(รอวี) จะกล่าวกันว่า กอลา อะบูอับดิลลาฮ์ ซึ่งหมายถึง ท่านอิมามศอดิก(อ) นั่นเอง

เพราะ ฉะนั้น เรื่องเชื้อสายของท่านอิมามศอดิก เป็นที่กระจ่างชัดแล้วว่า ท่านสืบเชื้อสายมาจากบรรดาผู้บริสุทธิ์ ซึ่ง อัลกุรอานได้ยืนยันในเรื่องนี้ไว้ในโองการที่ 33 ซูเราะฮ์ที่ 33 ถึงความบริสุทธิ์แห่งอะฮ์ลุลบัยต์ (อะลัยฮิมุสลาม) ด้วยเหตุนี้ ท่านอิมามศอดิกก็คือ หนึ่งในอะฮ์ลุลบัยต์ ที่กล่าวถึงความบริสุทธิ์ปราศมลทินทั้งหลาย และในซิยารัต วาริษ ได้กล่าวถึง เชื้อสายอันบริสุทธิ์ของบรรดาอิมามทั้งหลายไว้แล้วอย่างชัดเจน

ผลงานทางวิชาการของท่านอิมามศอดิก

หนังสือ ที่ เก็บรวบรวมสุนทรโอวาทของท่านอิมามศอดิกเกี่ยวกับจริยธรรมและรหัสยะวิทยา(อัค ลากและอิรฟาน )มีชื่อว่า มิศบาฮุช-ชะรีอะฮ์ ถือว่าเป็นผลงานที่คงเหลือให้เห็นกันจากท่านอิมามศอดิก (อ)

บทบาทของท่านอิมามในมุมมองต่างๆ

มีคำถามว่า ท่านอิมามซอดิกเป็นผู้รู้กระนั้นหรือ ?
ได้มีสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม อาหรับช่องหนึ่งได้สร้างละครที่เกี่ยวกับท่านอิมามศอดิก ชื่อว่า อิมามุลฟุกอฮา แปลว่า ผู้นำแห่งบรรดาฟะกีฮ์ (นักวิชาการที่เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์ที่เกี่ยวกับอิสลาม )

ท่านอิมามศอดิกในละครนี้ มีบทบาทเป็นอย่างมาก อาทิเช่น ท่านเป็นบิดาแห่งเคมี ซึ่งได้สอนสั่งวิชาเคมีให้กับท่านญาบิร บิน ฮัยยาน จนเป็นที่รู้จักว่า เขาคือ บิดาแห่งเคมี หรือพวกตะวันตกเรียกท่านว่า เกเบอร์ ท่านนั้นได้เขียนตำราที่เกี่ยวกับเคมี เช่น กิตาบอัลกิมยา กิตาบอัลซับอีน และยังมีตำราที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อีกด้วย

ตัวอย่างต่อไปนี้เกี่ยวกับ บทบาททางวิชาการของท่านอิมามศอดิก (อ)

لولا سنتان لهلك النعمان

อะบูหะนีฟะฮ์ หัวหน้ามัศฮับหะนะฟีย์ กล่าวว่า หากว่า ไม่มีสองปี นุอมานต้องพินาศ

คำอธิบาย

นุอ์มาน เป็นชื่อของอะบูหะนีฟะฮ์ และเขาเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านอิมามศอดิก ในระยะเวลาสองปีที่เขาได้เรียนวิชาการอิสลามจากท่านอิมามศอดิก

มาลิก บิน อะนัส หัวหน้ามัศฮับมาลิกี ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ร่ำเรียนวิชาการแห่งอะฮ์ลุลบัยต์จากท่านอิมามศอดิก
ท่านอิมามศอดิกได้อบรมลูกศิษย์ลูกหามากมาย มีรายงานว่า มีจำนวนมากกว่า สี่พันคน

ลูกศิษย์บางคนของท่านอิมามที่มีบทบาทในวิชาการต่างๆ

ท่านมุมิน ฏอก เป็นนักเทวะวิทยาที่เชี่ยวชาญด้านหลักศรัทธา และท่านซุรอเราะฮ์ คือ นักรายงานฮะดีษที่เชี่ยวชาญด้านฟิกฮ์
ท่านฮิชาม บิน ฮะกัม
ท่านฮิชาม บิน ซาลิม
ท่านฮัมรอน
และท่านญาบิร บิน ยะซีด ญุอ์ฟี

การเกิดแนวความคิดหลากหลายกับบทบาทของท่านอิมามในการโต้ตอบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น

สมัยของท่านอิมามศอดิกนั้นเป็น ยุคสมัยที่มีแนวความคิด สำนักคิดต่างๆเกิดขึ้นมากมาย กลุ่มพวกที่ปฏิเสธในพระเจ้า กลุ่มพวกที่ยกย่องบรรดาอะฮ์ลุลบัยต์อย่างเลยเถิด(ฆุลาต) ลัทธิจอมปลอมที่แอบอ้างอิสลามก็เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านอิมาม เช่นเดียวกัน เพราะว่าศัตรูที่จ้องทำลายอิสลาม ไม่เคยหลับนอน จะใช่ทุกวิธีการในการทำลายอิสลามให้สิ้นซาก

แต่ ท่านอิมามด้วยกับวิชาการและความเป็นอิมาม(ผู้นำ) ของท่านสามารถพิชิตและตอบโต้ปัญหาคำถามต่างๆได้ อีกทั้งท่านยังได้อบรมสั่งสอนบรรดาสานุศิษย์ในศาสตร์ต่างๆ มากมาย เพราะว่า ท่านนั้นคือ อาลิม บิลกิตาบ ดั่งโองการที่ว่า

قل کفی بالله شهیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب

ซึ่งท่านอิมามศอดิก คือ มัน อินดะฮุ อิลมุลกิตาบ หมายถึง ผู้ที่รอบรู้ในอิลมุลกิตาบ นั่นเอง
และสุดท้ายท่านก็อำลาจากโลกนี้ ในวันที่ 25 เดือนเชาวาล ซึ่งท่านเป็นหนึ่งในอิมามที่่มัซลูม และไม่เป็นที่รู้จักมากนักในหมู่มุสลิม และนี่คือ อีกเสี่ยวหนึ่งแห่งชีวประวัติของบรรดาอะฮ์ลุลบัยต์