วิถีแห่งอิสลาม.. ห้องเรียนอัลกุรอานภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชนชีอะฮ์ ในฮะรัมอิมามฮุเซ็น(อ) กัรบาลาอฺ

325

ในช่วงปิดเทอมใหญ่ บรรดาเด็กๆชีอะฮ์ในอิรักได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ โดย ได้เข้าร่วมโครงการอัลกุรอานภาคฤดูร้อน ในฮะรัมท่านอิมามฮุเซ็น(อ) กัรบาลาอฺ อิรัก

นี่คือภาพห้องเรียนอัลกุรอานในฮะรัมอิมามฮุเซ็น(อ) กัรบาลาอ อิรัก

fa.shafaqna