3 เทคนิคการใช้ชีวิตแบบพอเพียงในอิสลาม

272

มนุษย์ทุกคนล้วนมีความต้องการด้วยกัน ทั้งสิ้น แต่ความต้องการของแต่ละคนนั้น แตกต่าง กันไป สิ่งสำคัญที่มนุษย์ขาดไม่ได้คือ ปัจจัยสี่อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ถ้าขาดสิ่ง หนึ่งสิ่งใดไปคงดำเนินชีวิตลำบาก การดำรงชีวิตของ มนุษย์ในแต่ละวันก็เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยเหล่านี้ตอบ สนองความต้องการของตนเอง

อิสลามได้แนะวิธีการใช้ชีวิตแบบพอเพียงซึ่งสามารถสรุป ได้ดังนี้

1.สำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำงานหรือหนุ่มสาวที่ กำลังสร้างเนื้อสร้างตัว จำเป็นต้องมีครอบครัว มีบ้าน และสิ่งอำนวยความสะดวก เราต้องพยายามหลีกเลี่ยง การเอาเงินในอนาคตมาใช้ (คือการกู้) ซึ่งเราไม่รู้ว่า ในอนาคตเราจะได้เงินก้อนนั้นหรือเปล่า วันข้างหน้า เราอาจจะตกงาน มีสิทธิ์ขาดรายได้หรือเจ็บไข้ได้ป่วย หรืออาจจะต้องมีการสูญเสียอะไรไปที่เป็นสาเหตุให้ เราไม่สามารถหาเงินมาชดใช้ได้ ดังนั้น ถ้าไม่มีความ จำเป็นใดๆ ก็สมควรออกห่างสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นดีที่สุด หรือถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ให้เลือกใช้ช่องทางที่ถูกต้องตาม หลักอิสลาม

2.เมื่อสร้างเนื้อสร้างตัวก็ต้องรู้จักออม การ ออมทำให้เราลดความสามารถในการซื้อลงไป การที่ จะซื้ออะไรตามใจตัวเองก็จะน้อยลง การออมถือ เป็นการสร้างนิสัยการรู้จักเก็บหอมรอมริบ เก็บเล็ก ผสมน้อย เมื่อรู้จักอดออม ต่อไปเงินที่มีก็จะเพิ่มพูนขึ้น หรือถ้าเก็บไว้ที่ตัวเองแล้วกลัวว่าจะใช้หมด ปัจจุบัน เราก็มีธนาคารอิสลามรองรับเรื่องนี้อยู่เช่น เปิดบัญชี มุฎอรอบะห์ซึ่งเป็นบัญชีลงทุนที่ให้ผลตอบแทนใน รูปของเงินปันผลที่ฮะลาล หรือไม่ก็เอาไปออมไว้กับ เมืองไทยตะกาฟุล ซึ่งเป็นการช่วยเหลือกันและกัน ตามวิธีการของอิสลาม หากเราประสบความสูญเสีย ก็สามารถรับค่าชดเชยจากกองทุนนี้ได้ เราไม่รู้ว่าเรา จะประสบเคราะห์กรรมอะไรในวันข้างหน้า ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องวางแผนพร้อมรับมือเพื่อบรรเทา เคราะห์กรรมที่เราอาจได้รับในภายภาคหน้า อย่างน้อย ที่สุด เราก็มีเงินรองรังไม่เดือดร้อนเหมือนคนอื่น

3.ถ้าทำงานแล้วต้องมีเจตนาที่จะทำ อิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺ เช่น ตั้งใจจะจ่ายซะกาตให้ได้ทุกปี เมื่อตั้งใจทำดีเช่นนี้ ความตั้งใจดีก็จะทำให้เราต้อง เก็บออมทรัพย์สินให้มีมูลค่าเท่ากับของราคาทองคำ หนัก 5.6 บาท(ประมาณแสนกว่าบาท) การตั้งใจจะ จ่ายซะกาตและลงมือทำจะทำให้อัลลอฮ(ซบ.) เพิ่มพูนปัจจัยให้เรา ดังนั้น เมื่อเริ่มตั้งตัวพยายาม หารายได้และเก็บออม อย่าหวังไปเอาเงินจากสถาบัน การเงินอย่างเดียว เราต้องคิดที่จะเป็นผู้ให้ด้วย

นอกจากนี้ ให้นำเอาหลักการศาสนามาใช้ การบริโภคต้องดูระดับความจำเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย งดเว้นสิ่งที่ฮะรอม บริโภคในสิ่งที่ฮะลาล แม้จะฮะลาล ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ได้ตามอำเภอใจ เช่น โทรศัพท์มือถือเพราะเครื่องใช้เทคโนโลยีนั้น เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตอนแรกมีราคาแพง พอมีรุ่นอื่นเข้ามา ราคาจะตกอย่างรวดเร็ว

ดังนั้นก่อนคิดจะซื้ออะไรเราควรคิด ไตร่ตรองชั่งใจดูก่อนตัดสินใจซื้อ พิจารณาว่าสิ่งเหล่า นั้นมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากน้อยแค่ไหน การอดใจนำไปสู่การอดออม อดใจไว้เพื่อให้ได้สิ่งที่ดี กว่าเมื่อเรารู้จักยับยั้งชั่งใจ ก็จะทำให้เราอยู่บนโลก ใบนี้ได้อย่างมีความสุข