150,000 คน ร่วมนมาซศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอน ในมัสยิดอัลอักซอ

364

150,000 คน ร่วมนมาซศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอน ในมัสยิดอัลอักซอ ท่านกลางการวางมาตรการที่เข้มงวดของอิสราเอลในการสกัดกั้นไม่ให้ชาวมุสลิมในปาเลสไตน์เข้าร่วมในพิธีนมาซวันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอน แต่ก็มีมุสลิมจำนวน 150,000 กว่าคน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

https://www.tasnimnews.com/fa/news/