3 ผู้นำชาติ อิรัก ปากีสถานและซูดาน สวมชุดอิห์รอมประกอบพิธีอุมเราะฮฺ นครเมกะฮฺ

318

อุมัร อัลบะชีร์ ประธานาธิบดีซูดาน ฮัยดัร อัลอิบาดีย์ ประธานาธิบดีอิรัก และ มุฮัมมัด นาซชารีฟ ประธานาธิบดีปากีสถาน ได้ทำการประกอบพิธีอุมเราะฮ์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ณ นครเมกะฮฺ

สามผู้นำชาติดังกล่าว พร้อมกับเจ้าหน้าที่ดูแลกิจการมัสยิดอัลฮะรัม มัสยิดนาบาวีย์ และหน่วยรักษาความปลอดภัยพิเศษของมัสยิดฮะรัม ได้เข้าเยี่ยมมัสยิดอัลฮะรัมด้วย

fa.shafaqna