องค์กรชีอะห์ ฮูเซ็นคือใคร? เลี้ยงละศิลอดผู้อพยพชาวอิรักและซีเรีย (รายงานภาพ)

417

องค์กรชีอะห์ ฮุเซ็นคือใคร ?

สาขาแท็กซัส อเมริกาได้จัดแคมเปญเลี้ยงผู้อพยพชาวอิรักและซีเรียในช่วงเดือนรอมฎอน จำนวน 250 คน

fa.abna24