ต้องดู… หนังสั้น “อิมามอาลี(อ)”ถูกฟันศีรษะ ในมัสยิดกูฟะฮ์

790

ประวัติศาสตร์รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวดังต่อไปนี้

นักประวัติศาสตร์บางคน อย่างเช่น มัสอูดี และอิบนิซะอัด ได้บันทึกไว้ว่า : เมื่อท่านอมีรุ้ลมุอ์มินีน(อ) เดินเข้าไปในมัสยิด อิบนุมุลญัม และเพื่อนร่วมงานของเขา ได้จู่โจมเข้าไปฟันท่านในสภาพที่พวกเขากล่าวว่า “อำนาจการปกครองเป็นของอัลลอฮ์ ไม่ใช่เป็นของท่าน โอ้อะลี!” อิบนุมุลญัม ฟันดาบลงบนศีรษะของท่าน และการฟันของชะบีบได้ไปโดนกรอบประตู ส่วนวัรดานนั้นได้หลบหนีไป

อิมามอะลี(อ) ได้กล่าว (โดยชี้ไปที่อิบนุมุลญัม) ว่า “อย่าปล่อยให้บุรุษผู้นี้หนีไปได้” ประชาชนได้วิ่งกรูไปยังอิบนิมุลญัม และขว้างปาเขาด้วยก้อนหิน พวกเขาตระโกนและกล่าวประณามเขา ชายผู้หนึ่งจากเมืองฮัมดานได้ยื่นเท้ามาขัดขาของเขา และมุฆีเราะฮ์ บินนูฟิล บินฮาริษ ก็ตบเข้าไปที่ใบหน้าของเขาจนทำให้เขาล้มฟุบลงกับพื้น และนำตัวเขาไปยังท่านอิมามฮะซัน(อ)

ขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลแห่งกะอ์บะฮ์ ฉันประสบความสำเร็จแล้ว

เจ้าของหนังสือ “อัลอิมามมะฮ์ วัซซิยาซะฮ์” ได้เขียนโดยอ้างรายงานจากมะดาอินีว่า : วันที่พวกเขาตกลงสัญญากันไว้ได้มาถึง ศัตรูของอัลลอฮ์ผู้นั้น (อิบนุมุลญัม) ได้ออกมาและนั่งซุ่มรอท่านอิมามอะลี(อ) ในช่วงเวลาที่ท่านจะออกมาเพื่อทำนมาซซุบฮิ์ในเช้าตรู่ของวันศุกร์ ซึ่งเหลืออีกสิบคืนก่อนจะสิ้นสุดเดือนรอมฎอน ของปีฮิจเราะฮ์ศักราชที่ 40 เมื่อท่านออกมาเพื่อที่จะทำนมาซ เขาได้กระโจนเข้าไปยังท่าน พร้อมกับกล่าวว่า “อำนาจการปกครองเป็นของ อัลลอฮฺ ไม่ใช่เป็นของท่าน โอ้อะลี!” และเขาได้ฟันลงบนศีรษะของท่านด้วยดาบ ท่านอิมามอะลี(อ) ได้กล่าวว่า

« فُزتُ ورَبِّ الكَعبَةِ» “ขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลแห่งกะอ์บะฮ์ ฉันประสบความสำเร็จแล้ว”