รายงานภาพ มัสยิดเก่าแก่กับมุสลิมปักกิ่งในเดือนรอมฎอน

306

รายงานระบุว่า จีน มีประชากรมุสลิมราว 20 ล้านคน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวนั้นเป็นมุสลิมที่มาจากต่างชาติ แต่บางรายงานระบุว่า ประชากรมุสลิมในจีนมียอดจำนวนที่มากกว่านี้

ภาพด้านล่างนี้เป็นวิถีชีวิตของชาวจีนในมัสยิดเก่าแก่ของปักกิ่งในช่วงเดือนรอมฎอน

http://iqna.ir/fa/news/