น้ำใจงาม…. ชาวซิกข์ในปากีสถาน ปูสำรับอาหารละศีลอด

374

ขณะที่การสร้างเอกภาพและความสามัคคีในหมู่ชาวมุสลิมเป็นเรื่องที่วิตกกังวลอย่างมากสำหรับอาลิมอุลามาอ์ในอิสลาม แต่สำหรับชาวซิกข์ในปากีสถาน ได้แสดงแบบอย่างในการสร้างเอกภาพและความสามัคคีในหมู่สังคมมนุษย์ด้วยการอาสา ปูสำรับอาหารละศีลอดในเดือนอรอมฎอน

ทุกศาสนาที่แตกต่างกันในปากีสถานต่างจะให้ความเคารพซึ่งกันและกันซึ่งสามารถเห็นกรณีตัวอย่างของสิ่งนี้ได้จากวาระต่างๆที่มีการจัดงานตลอดทั้งปี

เมื่อเข้าสู่เดือนรอมฎอนแม้แต่ชนกลุ่มน้อยทางศาสนาในปากีสถานก็มีความพยายามที่จะมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองในการทำอิบาดะฮ์ของชาวมุสลิม ชาวซิกข์ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในจังหวัด Pakhtunkhwa ได้เป็นจ้าภาพและจัดโต๊ะอาหารเลี้ยงละศีลอดให้กับชาวมุสลิม

องค์กรการกุศลแห่งหนึ่งในเมืองเพชาวาร์ปากีสถานได้จัดโปรแกรมพิเศษนี้สำหรับบรรดาผู้ที่ยากไร้และขัดสน และในองค์กรดังกล่าวมีเยาวชนชาซิกร์จำนวนหนึ่งที่มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ได้ทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครในการดูแลและบริการบรรดาผู้ที่มาละศีลอด

https://www.tasnimnews.com