อะมั้ล 4 ประการ ควรปฏิบัติก่อนนอน

835

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ได้กล่าวกับท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.) ว่าในขณะก่อนนอนจงกระทำอะมั้ล (อิบาดะฮ์) สี่ประการต่อไปนี้ : 1)- จงอ่านคัมภีร์กุรอานหนึ่งจบ 2)- จงทำให้ปวงศาสดา (อ.) เป็นผู้ช่วยเหลือ (ชะฟีฮ์) ของตน…

อะมั้ล (การกระทำ) สี่ประการ ปฏิบัติก่อนนอน

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ได้กล่าวกับท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.) ว่าในขณะก่อนนอนจงกระทำอะมั้ล (อิบาดะฮ์) สี่ประการต่อไปนี้ :

1)- จงอ่านคัมภีร์กุรอานหนึ่งจบ

2)- จงทำให้ปวงศาสดา (อ.) เป็นผู้ช่วยเหลือ (ชะฟีฮ์) ของตน

3)- จงทำให้บรรดาผู้ศรัทธา (มุอ์มิน) พึงพอใจต่อตน

4)- จงทำฮัจญ์และอุมเราะห์

ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.) กล่าวว่า : “โอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) ข้าพเจ้าไม่มีความสามารถในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้ในระยะเวลาอันสั้นนี้ได้”

ท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ยิ้ม พร้อมกับกล่าวว่า :

1)- การอ่านซูเราะฮ์อัตเตาฮีด (กุล ฮุวัลลอฮุ อะฮัด …) สามครั้ง เทียบเท่ากับการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานหนึ่งจบ

2)- การซอละวาต (ประสาทพร) ให้แก่ฉันและแก่ปวงศาสดาก่อนหน้าฉัน จะเป็นสื่อของการอนุเคราะห์ช่วยเหลือ (ชะฟาอะฮ์) :

اَللّهُمَّ صَلَّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدْ اَللّهُمَّ صَلَّ عَلی جَمیعِ الأنْبِیاءِ وَ الْمُرْسَلین

คำอ่าน : “อัลลอฮุมมะ ซ็อลลิ อะลา มุฮัมมัด วะ อาลิ มุฮัมมัด , อัลลอฮ์ฮุมมะ ซ็อลลิ อะลา ญะมีอิ้ลอันบิยาอิ วัลมุรซะลีน” (อ่าน 1 ครั้ง)

ความหมาย : “โอ้อัลลอฮ์! โปรดประทานพรแด่มุฮัมมัดและวงศ์วานของมุฮัมมัด โอ้อัลลอฮ์! โปรดประทานพรแด่ปวงศาสดาและปวงศาสนทูตด้วยเถิด”

3)- การขออภัยโทษ (อิสติฆฟาร) ให้แก่บรรดาผู้ศรัทธา จะเป็นสื่อทำให้พวกเขาพึงพอใจต่อเจ้า :

اَلّلهُمَّ اِغفِر لِلمؤمِنینَ وَ المُؤمِناتِ

คำอ่าน : “อัลลอฮุมมัฆฟิร ลิลมุอ์มินีนะ วัลมุอ์มินาต” (อ่าน 1 ครั้ง)

ความหมาย : “โอ้อัลลอฮ์! โปรดอภัยโทษบรรดาผู้ศรัทธาชายและผู้ศรัทธาหญิงด้วยเถิด”

4)- การกล่าว (ตัสบีฮาต อัลอัรบะอะฮ์) :

سُبحانَ اللهِ وَ الحَمدُ لِلّهِ وَ لا اِلهَ اِلّا اللهُ وَ اللهُ اَکبَرُ

คำอ่าน : “ซุบฮานัลลอฮ์ , วัลฮัมดุลิลลาฮ์ , วะลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮ์ , วัลลอฮ์ฮุอักบีร” (อ่าน 1 ครั้ง)

ความหมาย : “มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮ์ และมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ และไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ และอัลลอฮ์คือผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด”

ภาคผลของการอ่านเช่นนี้เท่ากับการทำฮัจญ์และอุมเราะห์

ที่มา : หนังสือ “มุนตะฮัลอามาล , เล่มที่ 1