แบบอย่างของท่านหญิงฟาตีมะห์(อ)ในด้านอาภรณ์ฮิญาบ (เนื่องในวาระ “World Hijab Day วันที่ 1 กุมภาพันธ์ )

555

หนึ่งในแบบอย่างของท่านท่านหญิงฟาตีมะห์(อ) ในด้านอาภรณ์ฮิญาบ เนื่องในวาระ “World Hijab Day” วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้

ครั้งหนึ่งสาวกคนหนึ่งของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ซ็อลฯ)ซึ่งตาบอดผู้มีนามว่า อบูบะซีร ได้มาหาท่านหญิง ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ซ็อลฯ)ได้แลเห็นท่านหญิงได้แต่งตัวปกปิดร่างกายอย่างมิดชิดออกมาพบอบูบะซีร ประหนึ่งว่าตนเองกำลังอยู่ต่อหน้าบุคคลที่มีดวงตามองเห็นได้อย่างเป็นปกติ

ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ซ็อลฯ)ได้ถามท่านหญิงว่า อบูบะซีรเป็นคนตาบอดแล้วไฉนเธอจึงคุมกายอย่างมิดชิดถึงเพียงนี้ ? ท่านหญิงได้ตอบบิดาของตนว่า : เขาไม่เห็นหนู แต่หนูมองเห็นเขา ยิ่งไปกว่านั้นอย่างน้อยเขาก็จะสัมผัสกลิ่นกายของหนูได้

การระมัดระวังตนในการปฏิสัมพันธ์กับชายที่แปลกหน้า(เพศตรงข้าม)ในลักษณะเช่น นี้เป็นอุปนิสัยและมารยาทที่ติดกายของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์อัซซะรอ(อ.) ตลอดมา