การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน จุดเริ่มต้นการปฏิวัติครั้งใหญ่ของโลก

509

การปฏิวัติอิหร่าน จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติครั้งใหญ่ของโลก โดยการนำของอิมามมะฮ์ดี (อ.)

เรามีหน้าที่ต้องทำ…..! ไม่ใช่ว่าเมื่อเราเป็นผู้รอคอยการปรากฏตัว (ซุฮูร) ของท่านอิมามซะมาน (อ.) แล้ว ดังนั้นเราก็นั่งอยู่ในบ้านของเรา ถือตัสเบี๊ยะห์ไว้ในมือ แล้วเราก็กล่าวว่า “ขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดรีบเร่งการมาของท่านด้วยเถิด” ท่านทั้งหลายจะต้องเร่งการมาของท่านด้วยการกระทำ ท่านทั้งหลายจะต้องเตรียมพร้อมพื้นฐาน

ท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ.) สถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่ของการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ถือว่าการเตรียมพื้นฐานสำหรับการปรากฏตัว (ซุฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) คือพันธกิจประการหนึ่งสำหรับผู้รอคอยท่านอิมามที่แท้จริง ท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ.) ชี้ถึงประเด็นสำคัญนี้ไว้ในคำพูดต่างๆ ของท่าน และท่านยังได้วิจารณ์ความเข้าใจที่ผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับความหมายของคำว่า “การรอคอย” (อินติซ๊อร) ไว้ในเนื้อหาต่อไปนี้ ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงบางส่วนจากคำพูดของท่าน

“การปฏิวัติของประชาชนอิหร่าน คือจุดเริ่มต้นการปฏิวัติครั้งใหญ่ของโลกอิสลามภาย ใต้การนำของท่านฮุจญะฮ์ อิมามมะฮ์ดี (เราขอพลีดวงวิญญาณของเราเพื่อท่าน) ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงกรุณาเหนือมวลมุสลิมและพลเมืองโลก และพระองค์ทรงกำหนดให้การปรากฏตัว (ซุฮูร) และการคลี่คล้ายความทุกข์ยาก (ฟะรัจญ์) ของท่านอยู่ในปัจจุบันกาล” [1]

“เราหวังว่าการปฏิวัติครั้งนี้ จะกลายเป็นปฏิวัติระดับโลก และเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการปรากฏตัว (ซุฮูร) ของท่านบะกียะตุลลอฮ์ (ดวงวิญญาณของเราขอพลีแด่ท่าน)” [2]

“ด้วยพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า เราจะตัดมือแห่งการละเมิดและความอธรรมของบรรดาทรราชในประเทศอิสลามทั้งหลาย และการส่งออกการปฏิวัติของเราซึ่งในความเป็นจริงก็คือการส่งออกอิสลามที่แท้จริงและการอธิบายบทบัญญัติของท่านศาสดามุฮัมมัดนั่นเอง เราจะทำให้การปกครอง การครอบงำและการกดขี่ของบรรดาผู้สวาปามโลกสิ้นสุดลง และโดยการช่วยเหลือของพระผู้เป็นเจ้า เราจะปูทางสำหรับการปรากฏตัว (ซุฮูร) ของผู้ช่วยให้รอด ผู้ปฏิรูป และผู้นำที่มีสิทธิสมบูรณ์ คือท่านอิมามซะมาน (ดวงวิญญาณของเราขอพลีแด่ท่าน)” [3]

“อินชาอัลลอฮ์ (หากพระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์) เราจะนำอิสลามมาใช้ปฏิบัติในประเทศนี้ให้ได้ตามที่มันควรจะเป็น และมุสลิมทั่วโลกก็เช่นเดียวกัน พวกเขาจะต้องนำอิสลามมาใช้ปฏิบัติในประเทศของพวกเขา โลกจะได้เป็นโลกอิสลาม การใช้อำนาจบาตรใหญ่ ความอธรรมและการกดขี่จะถูกขจัดออกไปจากโลก และ (สิ่งเหล่านี้) จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การปรากฏตัว (ซุฮูร) ของท่านวะลียุ้ลอัศริ์ (ดวงวิญญาณของเราขอพลีแด่ท่าน)” [4]

“เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติ! มิใช่ว่าเมื่อเราเป็นผู้รอคอยการปรากฏตัว (ซุฮูร) ของท่านอิมามซะมาน (อ.) แล้ว ดังนั้นเราก็นั่งอยู่ในบ้านของเรา ถือตัสเบี๊ยะห์ไว้ในมือ แล้วเราก็กล่าวว่า “ขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดรีบเร่งการมาของท่านด้วยเถิด” ท่านทั้งหลายจะต้องเร่งการมาของท่านด้วยการปฏิบัติ ท่านทั้งหลายจะต้องเตรียมพร้อมพื้นฐานสำหรับการมาของท่าน การเตรียมพื้นฐานในการที่จะทำให้มุสลิมทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ท่านทั้งหลายจงรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน อินชาอัลลอฮ์ (หากพระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์) แล้วท่าน (อิมาม) จะปรากฏตัว” [5]

“คนบางกลุ่ม… กล่าวว่า การรอคอยฟะรัจญ์ (การมาของท่านอิมามมะฮ์ดี) ก็คือ เราจะต้องไม่ทำอะไรทั้งสิ้น ไม่ต้องใส่ใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลก อะไรจะเกิดขึ้นกับประชาชาติทั้งหลาย… เพื่อที่จะยับยั้งจากสิ่งเหล่านี้ เมื่อท่านอิมามมา อินชาอัลลอฮ์ (หากพระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์) ท่านจะจัดการมันเอง เราไม่มีหน้าที่อะไร หน้าที่ของเราคือ เราจงขอดุอาอ์ แล้วท่านจะมา” [6] (และ) “อีกกลุ่มหนึ่ง… ก็กล่าวว่า จะต้องทำความชั่วต่างๆ ชักชวนประชาชนไปสู่ความชั่ว เพื่อโลกจะได้เต็มไปด้วยความอธรรมและการกดขี่ แล้วท่านอิมามจึงจะมา… แน่นอน ท่ามกลางบุคคลเหล่านี้ มีผู้ที่มีแนวคิดเบี่ยงเบนอยู่มาก พวกเขาเป็นพวกที่ไร้เดียงสา (มีความเข้าใจที่ตื้นเขิน)” [7]

เชิงอรรถ :

[1] ซอฮีฟะฮ์ อิมาม เล่ม 21 หน้า 327

[2] หนังสือเดียวกัน เล่ม 16 หน้า 131

[3] หนังสือเดียวกัน เล่ม 16 หน้า 345

[4] หนังสือเดียวกัน เล่ม 15 หน้า 262

[5] หนังสือเดียวกัน เล่ม 18 หน้า 269

[6] หนังสือเดียวกัน เล่ม 21 หน้า 13-14

[7] หนังสือเดียวกัน เล่ม 21 หน้า 14

ขอบคุณเว็บไซด์ sahibzaman