มาชาอัลลอฮ์… ครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ที่นักการศาสนาชีอะฮ์จะได้ปรากฏตัวหน้า “ทีวีเกาหลี” ..!

489

อิสลามตามแบบอย่างอะฮ์ลุลบัยต์(อ)จะเติบใหญ่ในเกาหลี (อินชาอัลลอฮ์)

abna24 – ฮุจญตุลอิสลาม มันศูรีย์ คอฮ์ หัวหน้าฝ่ายภาษาเกาหลีของสำนักงานด้านภาษาและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอัลมุศเฏาะฟา (Al Mustafa University) ได้บันทึกเทปสารคดีเรื่อง อิหร่าน & อิสลาม เพื่อที่จะออกอากาศเป็นตอน ๆ ทาง TV KBS of Korea ในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ ภายใต้การกำกับโดย Jaeoh Yi ชาวเกาหลี

ในการให้สัมภาษณ์โดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง ท่านฮุจญตุลอิสลาม มันศูรีย์ คอฮ์ ได้กล่าวถึงสารคดีชุดนี้ว่า ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น “ความแตกต่างระหว่างสุนนีย์กับชีอะฮฺ” “ปรัชญาของฮิญาบ” “ฐานภาพสตรีในอิสลาม” “มุมมองของอิสลามเกี่ยวกับเศรษฐกิจ” “คัมภีร์อัลกุรอานกล่าวถึงเศรษฐกิจไว้อย่างไรบ้าง ? และ อิสลามสำหรับชาวอิหร่านยุคใหม่ เป็นต้น

ในช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์ ท่านฮุจญตุลอิสลามฯ ยังได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบายของนาย Donald Trumpประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในประเด็นปัญหาการตีกรอบขอบเขตให้กับชาวมุสลิมในการเข้าไปในผืนแผ่นดินอเมริกา ท่านยังได้เชิญชวนให้รอคอยติดตามสารคดีชุดนี้ (อิหร่านและอิสลาม) ด้วย

แปลโดย : Risalah Qomi