อียิปต์ เปิดพิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลามที่ใหญ่ที่สุดของโลก หลังซ่อมแซมนานกว่า 3 ปี (รายงานภาพ)

532

พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลามที่ใหญ่ที่สุดของโลก หลังซ่อมแซมนานกว่า 3 ปี เปิดให้ผู้ชมได้เยี่ยมชมอีกครั้งหลังจากได้รับความเสียหายจากการถูกแรงระเบิดเมื่อเดือนมกราคม ปี 2014

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (20 มกราคม 2560 ) พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลามที่ใหญ่ที่สุดของโลก หลังซ่อมแซมนานกว่า 3 ปี เปิดให้ผู้ชมได้เยี่ยมชมอีกครั้งหลังจากได้รับความเสียหายจากการถูกแรงระเบิดเมื่อเดือนมกราคม ปี 2014

พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลามที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่เมืองไคโร ออกแบบโดย อัลฟอนโซ มาเนสคาโล สถาปนิกชาว อิตาลี และทีมงาน อาคารดังกล่าวถูกก่อตั้งในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 มีสิ่งของเก่าแก่ ประเภทเซรามิกจัดแสดงกว่า 3,000 รายการ

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีความสวยงาม สะอาด มีสัญลักษณ์ของรอยแตกบนผนังซึ่งเกิดจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว และมีวัตถุโบราณทางประวัติศาสตร์แสดงกว่า 1,700 รายการ ซึ่งเลือกบางส่วนจาก 80,000 รายการ ของวัตถุโบราณทางประวัติศาสตร์

ก่อนหน้านี้พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลามในอียิปต์ ซึ่งเป็นแห่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถูกปิดมาแล้วหนึ่งครั้งนาน 8 ปี

โบราณ วัตถุชิ้นที่เด่น ๆ เช่น กุญแจประตูเข้ากะอฺบะอฺเลี่ยมทอง และเหรียญดินารฺที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งมีอายุราว 697 ปี นอกจากนั้นยังมีอัล-กุรอานเก่าแก่หายาก พรมเปอร์เชีย เครื่องกระเบื้องสมัยออตโตมาน และเครื่องมือโบราณที่ใช้ทางด้านวิทยาการทางดาราศาสตร์ เคมี และสถาปัตย์

พิพิธภัณฑ์อียิปต์๒

799bad5a3b514f096e69bbc4a7896cd9_433

d0096ec6c83575373e3a21d129ff8fef_339

032b2cc936860b03048302d991c3498f_624

fe5df232cafa4c4e0f1a0294418e5660_669

8cda81fc7ad906927144235dda5fdf15_892

30e62fddc14c05988b44e7c02788e187_680

62bf1edb36141f114521ec4bb4175579_538

8df7b73a7820f4aef47864f2a6c5fccf_772

9414a8f5b810972c3c9a0e2860c07532_557

edab7ba7e203cd7576d1200465194ea8_906

db3a17f7bcac837ecc1fe2bc630a5473_804

ae566253288191ce5d879e51dae1d8c3_850

18e2999891374a475d0687ca9f989d83_803