ทำไมมุสลิมต้องนมาซ 5 เวลา ?

563

ในศาสนาอิสลามมีเพียงประเด็นเดียวที่มุสลิมคนหนึ่งจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเป็นประจำทุกวัน นั้นคือการนมาซ 5 เวลาในแต่ละวัน นมาซ 5 เวลาในศาสนาอิสลามเปรียบเสมือนเสาหลักทั้งหลายแห่งบทบัญญัตินี้ และใครก็ตามที่นมาซด้วยกับความบริสุทธิ์ใจ เขาจะเป็นหนึ่งในหมู่ผู้ที่ใกล้ชิดเอกองค์ อัลลอฮ์(ซบ)

ตามที่คัมภีร์อันทรงเกียรติได้กล่าวไว้ การนมาซที่มีสมาธิจะทำให้มนุษย์ออกห่างจากการกระทำต่างๆ ที่น่ารังเกียจ

สำหรับเหตุผลที่ในแต่ละวันมุสลิมคนหนึ่งจะต้องนมาซ 5 เวลาคืออะไรนั้น ? ท่านศาสนทูตผู้ทรงเกียรติแห่งอิสลาม (ศ็อล) ได้ตอบคำถามไว้ดังนี้

ทำไมเราต้องนมาซซุบฮิ?

“ซุบฮฺ” เป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มภารกิจของชัยตอนมารร้าย ใครก็ตามที่นมาซในช่วงเวลานั้น และมอบตนให้อยู่ท่ามกลางสายลมแห่งพระเจ้า เขาจะปลอดภัยจากความชั่วร้ายของชัยตอน

ทำไมเราต้องนมาซซุฮริ?

“ซุฮรฺ” คือช่วงเวลาที่โลกทั้งหมดได้ทำการกล่าวสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า เป็นสิ่งน่าเกลียดหากประชาชาติของฉันไม่กล่าวสรรเสริญพระองค์ในช่วงเวลานั้น และเช่นเดียวกัน ซุฮรฺเป็นช่วงเวลาของการไปนรกของชาวนรก ดังนั้นใครก็ตามที่สาละวนอยู่กับการอิบาดัตในช่วงเวลานี้ จะทำให้เขารอดพ้นจากไฟนรก

ทำไมเราต้องนมาซอัศริ?

“อัศรฺ”เป็นช่วงเวลาแห่งความผิดพลาดของท่านนบีอาดัม (อ) และพระนางฮาวา และเรามีความจำเป็นที่จะต้องนมาซในเวลานี้ พร้อมกล่าวว่า เราคือผู้ปฏิบัติตามคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้า

ทำไมเราถึงนมาซมัฆริบ?

“มัฆริบ” เป็นเวลาแห่งการตอบรับการสำนึกผิด (เตาบะฮ์) ของท่านนบีอาดัม (อ) เราทั้งหมดจะต้องนมาซก็เพื่อเป็นการขอบคุณในสิ่งนี้

ทำไมเราต้องนมาซอิชา?

อัลลอฮฺ (ซบ) ได้กำหนดให้นมาซอิชามาเพื่อเป็นแสงสว่างและความง่ายดายในหลุมฝั่งศพของประชาชาติของฉัน

แหล่งอ้างอิง

หนังสือ علل الشرایع ص ۳۳٧