มาชาอัลลอฮ์… นักศึกษาปริญญาเอกชาวญี่ปุ่นเข้ารับชีอะฮ์ในฮะรัมท่านอิมามริฎอ(อ)

680

abna24 – นักศึกษาญี่ปุ่นระดับปริญญาเอกสาขาอักษรศาสตร์และวรรณกรรม แห่งมหาลับฟิรดูซีย์ เมืองมัชฮัด ได้เข้ารับชีอะฮ์ในฮะรัมท่านอิมามริฎอ(อ)มัชฮัด อิหร่าน

นักศึกษาญี่ปุ่นระดับปริญญาเอก ชื่อว่า อิโน กูจิ ได้เปิดเผยความรู้สึกหลังจากที่เข้ารับอิสลามว่า ผมรู้สึกภาคภูมิใจอย่างมาก และตระหนักว่ากำลังเข้าสู่โลกใหม่แห่งการดำเนินชีวิต วันแห่งมีเกียรติเช่นนี้เสมือนเป็นวันที่ผมได้เกิดใหม่บนโลกนี้ และจะไม่มีวันลืมวินาทีแห่งความภาคภูมิใจนี้

เขากล่าวเสริมว่า หลังจากที่เดินทางศึกษาต่อในอิหร่านได้สัมผัสเห็นวิถีชีวิตแบอิสลามของชาวอิหร่านอย่างใกล้ชิดทำให้เริ่มมีการศึกษาหลักคำสอนอันทรงค่านี้มากยิ่งขึ้น จนในที่สุดผมก็ได้รับทางนำ

ในพิธีเข้ารับอิสลามของนักศึกษาญี่ปุ่นครั้งนี้ ได้มีการมอบคัมภีร์อัลกุรอานหนึ่งเล่มเป็นของขวัญ และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ริฎอ”